Jednostavna nabava

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su Uputom o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave - pdf verzija
Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave - doc verzija

Prilog 1a-Obrazac Zahtjeva za pokretanje postupka nabave roba-usluga-radova - pdf verzija
Prilog 1a-Obrazac Zahtjeva za pokretanje postupka nabave roba-usluga-radova - doc verzija

Prilog 1b-Obrazac Zahtejeva za pokretanje postupka nabave roba-usluga-radova sa uputama - pdf verzija
Prilog 1b-Obrazac Zahtejeva za pokretanje postupka nabave roba-usluga-radova sa uputama - doc verzijaPozivi na dostavu ponuda:

Postupak jednostavne nabave: Avionske karte
Evidencijski broj nabave: 001-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 30. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 001-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Motorna pila
Evidencijski broj nabave: 132-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 29. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 132-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Zaštitne rukavice interventne
Evidencijski broj nabave: 042-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 22. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 042-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Kompresor
Evidencijski broj nabave: 127-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 13. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 127-23 JDN


2022.
2021.

ARHIVA