Jednostavna nabava

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su Uputom o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave - pdf verzija
Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave - doc verzija

Prilog 1a-Obrazac Zahtjeva za pokretanje postupka nabave roba-usluga-radova - pdf verzija
Prilog 1a-Obrazac Zahtjeva za pokretanje postupka nabave roba-usluga-radova - doc verzija

Prilog 1b-Obrazac Zahtejeva za pokretanje postupka nabave roba-usluga-radova sa uputama - pdf verzija
Prilog 1b-Obrazac Zahtejeva za pokretanje postupka nabave roba-usluga-radova sa uputama - doc verzijaPozivi na dostavu ponuda:

Postupak jednostavne nabave: Balon – reflektor za rasvjetu
Evidencijski broj nabave: 171-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 27. rujna 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 171-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Termo rezač
Evidencijski broj nabave: 136-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 26. rujna 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 136-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Cipele radne
Evidencijski broj nabave: 035-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 7. srpnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 035-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Zaton
Evidencijski broj nabave: 155-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 155-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 155-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Supetar
Evidencijski broj nabave: 154-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 154-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 154-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Smještaj i prehrana vatrogasaca dislokacija Zadar
Evidencijski broj nabave: 104-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 104-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 104-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Zvekovica
Evidencijski broj nabave: 103-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 103-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 103-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Uble
Evidencijski broj nabave: 113-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 113-23 JDN 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 113-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Uble
Evidencijski broj nabave: 112-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 112-23 JDN 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 112-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Jelsa
Evidencijski broj nabave: 109-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 109-23 JDN 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 109-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Jelsa
Evidencijski broj nabave: 108-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 108-23 JDN 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 108-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Božava
Evidencijski broj nabave: 107-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 107-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 107-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Božava
Evidencijski broj nabave: 106-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 106-23 JDN 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 106-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasni ruksak
Evidencijski broj nabave: 025-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 31. svibnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 025-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 025-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Kombinezon za šumske požare
Evidencijski broj nabave: 041-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 29. svibnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 041-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 041-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasno interventno odijelo
Evidencijski broj nabave: 034-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 26. svibnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 034-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 034-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Pjenilo za gašenje požara klase A i B (3%)
Evidencijski broj nabave: 011-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 3. svibnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 011-23 JDN
Pojašnjenje dokumentacije o nabavi: Pojašnjenje DoN-1
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 011-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Kaciga zaštitna
Evidencijski broj nabave: 040-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 28. travnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 040-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 040-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Plutajuća pumpa
Evidencijski broj nabave: 130-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 24. travnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 130-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 130-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasne čizme za šumske požare
Evidencijski broj nabave: 038-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 21. travnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 038-23 JDN
Pojašnjenje dokumentacije o nabavi: Pojašnjenje DoN-1
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 038-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Avionske karte – 1. izmjena
Evidencijski broj nabave: 001-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 31. ožujka 2023. u 12:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 001-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Avionske karte
Evidencijski broj nabave: 001-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 30. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 001-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Motorna pila
Evidencijski broj nabave: 132-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 29. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 132-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Zaštitne rukavice interventne
Evidencijski broj nabave: 042-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 22. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 042-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Kompresor
Evidencijski broj nabave: 127-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 13. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 127-23 JDN


2022.
2021.

ARHIVA