Javna i jednostavna nabava

Prilikom provedbe postupaka javne nabave, Hrvatska vatrogasna zajednica poštuje načela javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).

Postupci jednostavne nabave provode se sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave:
Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Hrvatska vatrogasna zajednica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. Zakona:

  • POLJO-PROM, trgovina i usluge, MB: 90763904, OIB: 22277452223, Križanići 27, 10020 Zagreb
  • HECOMM d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, popravak i održavanje električnih aparata, MB: 060100180, OIB: 28196624262, Ulica Eugena Kvaternika 32, Kaštel Gomilica

OBAVIJEST ZA E-RAČUN:
Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), Hrvatska vatrogasna zajednica je od 01. srpnja 2019. godine obveznik zaprimanja e-Računa putem FINE kao centralnog servisa za e-Račun za državu za sve ugovore i/ili narudžbenice vezane za postupke javne i jednostavne nabave.

Profil naručitelja:

Hrvatska vatrogasna zajednica

Selska cesta 90a, 10 000 Zagreb


Fax: 01/3025 026
E-mail: e-pisarnica@hvz.hr, hvz@hvz.hr

OIB: 08474627795 
MB: 5205689