Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine, broj 120/2016) te u skladu s člancima 5. do 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne Novine, 101/2017 i 144/2020), Hrvatska vatrogasna zajednica obvezna je Registar ugovora te njegove izmjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Slijedom navedenog, predmetni registar sa svim ažuriranim podacima, moguće je bez naknade pregledati i preuzeti na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, klikom na „Registri ugovora“ te upisivanjem datuma i naručitelja Hrvatska vatrogasna zajednica; OIB:08474627795 i odabirom opcije „Kreiraj izvješće“.