Zaštita osobnih podataka

Hrvatska vatrogasna zajednica vodi računa o važnosti zaštite, sigurnosti i privatnosti Vaših osobnih podataka. Podaci se prikupljaju u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka) te nacionalnim zakonom iz područja zaštite osobnih podataka - Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Hrvatske vatrogasne zajednice:
Anita Čolak
Telefon: + 385 1 3689 176
E-mail: anita.colak@hvz.hr; hvz@hvz.hr