Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama 


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici (popunjavanjem propisanih obrazaca) pisanim putem na adresu:

Hrvatska vatrogasna zajednica, Selska cesta 90 a, Zagreb

putem elektroničke pošte: hvz@hvz.hr

telefaksom na broj 01 3025-026

Službenica za informiranje: Anita Čolak