Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Hrvatske vatrogasne zajednice za proračunsku godinu 2021. objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Slijedom navedenog, predmetni Plan nabave sa svim ažuriranim podacima, moguće je bez naknade pregledati i preuzeti na sljedećoj poveznici: https://eojn.hr/ , klikom na „Planovi nabave“ te upisivanjem godine plana i naručitelja Hrvatska vatrogasna zajednica; OIB:08474627795 i odabirom opcije „Kreiraj izvješće“.

Planove nabave možete preuzeti u .xls, .pdf ili .doc formatu.

Plan nabave za 2023. godinu može se pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.hr/procurement-plans-all