2022.

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasne košulje radne
Evidencijski broj nabave: 037-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 25. studenoga 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 037-22 JDN

Postupak jednostavne nabave: Odijelo za rad na vodi
Evidencijski broj nabave: 034-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 16. studenog 2022. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 034-22 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 034-22 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Cipele radne
Evidencijski broj nabave: 025-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 15. studenog 2022. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 025-22 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 025-22 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Službena vatrogasna odora
Evidencijski broj nabave: 026-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 27. lipnja 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 026-22 JDN

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasna armatura
Evidencijski broj nabave: 023-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 9. lipnja 2022. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 023-22 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 023-22 Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Usluga prehrane vatrogasaca dislokacija Božava (Dugi otok)
Evidencijski broj nabave: 089-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 06. lipnja 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 089-22 JDN Grupa 2

Postupak jednostavne nabave: Usluga smještaja vatrogasaca dislokacija Božava (Dugi otok)
Evidencijski broj nabave: 089-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 06. lipnja 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 089-22 JDN Grupa 1

Postupak jednostavne nabave: Usluga prehrane vatrogasaca dislokacija Jelsa (otok Hvar)
Evidencijski broj nabave: 090-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 06. lipnja 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 090-22 JDN Grupa 2

Postupak jednostavne nabave: Usluga smještaja vatrogasaca dislokacija Jelsa (otok Hvar)
Evidencijski broj nabave: 090-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 06. lipnja 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 090-22 JDN Grupa 1

Postupak jednostavne nabave: Usluga prehrane vatrogasaca dislokacija Vis (otok Vis)
Evidencijski broj nabave: 091-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 06. lipnja 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 091-22 JDN Grupa 2

Postupak jednostavne nabave: Usluga smještaja vatrogasaca dislokacija Vis (otok Vis)
Evidencijski broj nabave: 091-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 06. lipnja 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 091-22 JDN Grupa 1

Postupak jednostavne nabave: Usluga prehrane vatrogasaca dislokacija Uble (otok Lastovo)
Evidencijski broj nabave: 092-22 JDN Grupa 2
Rok za predaju ponuda: do 06. lipnja 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 092-22 JDN Grupa 2

Postupak jednostavne nabave: Usluga smještaja vatrogasaca dislokacija Uble (otok Lastovo)
Evidencijski broj nabave: 092-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 06. lipnja 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 092-22 JDN Grupa 1

Postupak jednostavne nabave: Usluga prehrane vatrogasaca dislokacija Zvekovica
Evidencijski broj nabave: 086-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 06. lipnja 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 086-22 JDN

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Divulje
Evidencijski broj nabave: 085-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 06. lipnja 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 085-22 JDN

Postupak jednostavne nabave: Usluga tiskanja diploma i omota
Evidencijski broj nabave: 115-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 04. svibnja 2022. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 115-22 JDN

Postupak jednostavne nabave: Kompresor
Evidencijski broj nabave: 101-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 06. svibnja 2022. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 101-22 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 101-22 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Usluge interneta i povezivanja lokacija HVZ
Evidencijski broj nabave: 039-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 5. svibnja 2022. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 039-22 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 039-22-JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasna transportna torba
Evidencijski broj nabave: 021-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 21. travnja 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 021-22 JDN

Postupak jednostavne nabave: Tisak promidžbenog materijala i plakata
Evidencijski broj nabave: 074-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 6. travnja 2022. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 074-22 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 074-22-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Kaciga zaštitna
Evidencijski broj nabave: 030-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 16. ožujka 2022. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 030-22 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 030-22 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasne čizme za šumske požare
Evidencijski broj nabave: 028-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 09. ožujka 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 028-22 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 028-22 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Agregat – generator struje
Evidencijski broj nabave: 102-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 28. veljače 2022. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 102-22 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 102-22 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Usluge tiskanja časopisa
Evidencijski broj nabave: 002-22 JDN
Rok za predaju ponuda: do 27. siječnja 2022. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 002-22 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 002-22 JDN Odluka o odabiru