2021.

Postupak jednostavne nabave: Službena vatrogasna odora – Vatrogasna svečana odora
Evidencijski broj nabave: 035-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 09. prosinca 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 035-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 035-21 JDN Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Jakne
Evidencijski broj nabave: 043-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 23. studenog 2021. u 10:00 sati
Dokumetacija o nabavi: 043-21 JDN

Postupak jednostavne nabave: Generator struje (agregat) 
Evidencijski broj nabave: 104-21 JDN
Novi rok za predaju ponuda: do 27. listopada 2021. u 10:00 sati
Izmjena Dokumetacija o nabavi: Izmjena 104-21 JDN

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasna transportna torba
Evidencijski broj nabave: 025-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 17. lipnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 025-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 025-21 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasne čizme za šumske požare 
Evidencijski broj nabave: 037-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 09. lipnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 037-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 037-21 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Božava (Dugi otok)
Evidencijski broj nabave: 089-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 07. lipnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 089-21 JDN Grupa 2
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 089-21 JDN-Odluka o odabiru Grupa 2

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Božava (Dugi otok)
Evidencijski broj nabave: 089-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 07. lipnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 089-21 JDN Grupa 1
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 089-21 JDN-Odluka o odabiru Grupa 1

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Jelsa (otok Hvar)
Evidencijski broj nabave: 090-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 07. lipnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 090-21 JDN Grupa 2
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 090-21 JDN-Odluka o odabiru Grupa 2

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Jelsa (otok Hvar)
Evidencijski broj nabave: 090-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 07. lipnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 090-21 JDN Grupa 1
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 090-21 JDN-Odluka o odabiru Grupa 1

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Vis (otok Vis)
Evidencijski broj nabave: 091-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 07. lipnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 091-21 JDN Grupa 2
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 091-21 JDN-Odluka o odabiru Grupa 2

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Vis (otok Vis)
Evidencijski broj nabave: 091-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 07. lipnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 091-21 JDN Grupa 1
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 091-21 JDN-Odluka o odabiru Grupa 1

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Uble (otok Lastovo)
Evidencijski broj nabave: 092-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 07. lipnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 092-21 JDN Grupa 2
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 092-21 JDN-Odluka o odabiru Grupa 2

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Uble (otok Lastovo)
Evidencijski broj nabave: 092-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 07. lipnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 092-21 JDN Grupa 1
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 092-21 JDN-Odluka o odabiru Grupa 1

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Zvekovica
Evidencijski broj nabave: 086-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 07. lipnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 086-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 086-21 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Divulje
Evidencijski broj nabave: 085-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 07. lipnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 085-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 085-21 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Mjerna elektronička oprema za vatrogasna natjecanja
Evidencijski broj nabave: 107-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 28. travnja 2021. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 107-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 107-21 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Oprema za vatrogasna natjecanja
Evidencijski broj nabave: 032-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 28. travnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 032-21 JDN

Postupak jednostavne nabave: Kaciga zaštitna
Evidencijski broj nabave: 039-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 26. travnja 2021. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 039-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 039-21 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasna armatura
Evidencijski broj nabave: 028-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 19. travnja 2021. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 028-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 028-21 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Usluga tiskanja diploma i omota
Evidencijski broj nabave: 110-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 14.04.2021. do 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 110-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 110-21-JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Tisak promidžbenog materijala i plakata
Evidencijski broj nabave: 080-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 14.04.2021. do 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 080-21 JDN - Izmjena 1
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 080-21-JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Plutajuća pumpa
Evidencijski broj nabave: 106-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 14. travnja 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 106-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 106-21 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasna odlikovanja
Evidencijski broj nabave: 109-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 09.04.2021. do 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 109-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 109-21 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Kombinezon za šumske požare
Evidencijski broj nabave: 040-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 30. ožujka 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 040-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 040-21 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vreće za spavanje
Evidencijski broj nabave: 026-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 25. ožujka 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 026-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 026-21 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasno interventno odijelo
Evidencijski broj nabave: 042-21 JDN
Rok za predaju ponuda: do 24. ožujka 2021. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 042-21 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 042-21 JDN-Odluka o odabiru