O projektu

Integrirana tehnološka i informacijska platforma za upravljanje požarima raslinja
Akronim EU-projekta: SILVANUS

Horizon 2020

Natječaj: H2020-LC-GD-2020
(Izgradnja nisko-ugljične i klimatski otporne budućnosti:
Istraživanje i inovacije u potpori Europskom Zelenom Dogovoru)

Tema: LC-GD-1-1-2020 – Prevencija i suzbijanje ekstremnih šumskih požara integracijom  i demonstracijom inovativnih rješenja

Vrsta akcije: IA

Broj prijedloga: 101037247

ID roka: H2020- LC-GD-2020-3

Trajanje projekta: 42 mjeseca (2021.-2025.)

Planirani početak projekta: 1. 11. ili 1.12. 2021.

Hrvatska vatrogasna zajednica izvršila je sve tražene administrativne poslove vezane uz unos podataka u portal EU za financiranjue i natječaje. Dodijeljene su uloge:
 
  • Slavko Tucaković - odgovorna osoba u pravnoj osobi
  • Mario Starčević - imenovani predstavnik pravne osobe-LEAR (ima ovlasti dodjeljivanja uloga u projektu) i potpisnik
  • Željko Cebin - administrator projekta

Potpisana je „izjava časti za korisnike“. U fazi potpisivanja je Sporazum o dodjeli, koji je već potpisalo preko pola projektnih partnera
 
Ukupni iznos projekta: 24.556.943,75 EUR, iznos EU-sufinanciranja 19.902.190,63 EUR
 
Hrvatska vatrogasna zajednica sudjeluje u projektu sa 162.962,50 EUR (1.220.589, 12 kn), sa stopom sufinanciranja od strane EU od 100 %. Troškovi Hrvatske vatrogasne zajednice sastoje se od direktnih troškova osoblja (51 mjesec angažmana stručnjaka u iznosu od 95.370,00 EUR), ostalih direktnih troškova (oprema: 10.000 EUR i putni troškovi 25.000,00 EUR=35.000,00 EUR) i indirektnih troškova-25 % od direktnih troškova osoblja i ostalih direktnih troškova (32.592,50 EUR).

 
EU zastava
This project has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement no. 101037247