EU projekt HVZ i Gasilske zveze Slovenije

Slika /slike/EU projekti/Interreg.PNG
Dana 3. kolovoza 2016. godine u Ljubljani je održan pripremni sastanak za kandidiranje na zajednički EU-projekt Hrvatske vatrogasne zajednice i Gasilske zveze Slovenije pod nazivom „Požarna sigurnost u objektima kulturne baštine“. Hrvatsku vatrogasnu zajednicu predstavljao je Mario Starčević, tajnik OTS-a.
Projekt će se kandidirati krajem listopada 2016. godine u okviru europskog fonda za regionalni razvoj „Interreg Slovenija-Hrvatska“, a planirano trajanje projekta je 2 godine (2017.-2019. godina). Za koordinatora projekta, a ujedno i vodećeg partnera dogovoreno je Slovensko udruženje za požarnu sigurnost.
Prihvatljivo područje djelovanja europskog fonda za regionalni razvoj „Interreg Slovenija-Hrvatska“ su pogranična područja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, koja u Hrvatskoj obuhvaćaju Istarsku, Primorsko-goransku, Karlovačku, Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku i Međimursku županiju, te Grad Zagreb.
Osnovni ciljevi projekta su izrada programa edukacije i izrada e-learning sučelja za vatrogasce koji interveniraju na objektima kulturne baštine, ali i edukacija vatrogasaca, zaposlenika, turističkih vodiča itd. koji djeluju u njima. Segment projekta će biti i povezivanje vatrogasaca s posebno važnim kulturnim objektima na način da najvažnije informacije o nekim objektima budu dostupne preko GIS aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice.

Razrađen je radni okvir projekta, koji se sastoji iz 3 faze:

1. faza (travanj-listopad 2017.):
Projekt počinje radionicom i sastancima partnera, gdje se analizira problematika i radi analiza postojećeg stanja, te se priprema program osposobljavanja. Pripreme završavaju međunarodnom konferencijom, kojom se dobivaju informacije iz drugih zemalja.

2. Faza (studeni 2017.-prosinac 2018.):
Provodi se edukacija vatrogasaca, zaposlenika lokalne samouprave, turističkih vodiča itd. u pograničnim općinama, te se izrađuju e-learning programi i detaljni nacrti nekoliko važnih kulturnih objekata.

3. Faza (siječanj-svibanj 2019. godine):
Projekt će se predstaviti široj javnosti (općinama, županijama), te će se donijeti konačni rezultati projekta

Trenutno se razrađuje financijski plan, koji bi bio oko 200.000 EUR, u kojem bi Hrvatska vatrogasna zajednica kao partner sudjelovala s 20%.