EU projekt - Interventni putevi

Projekt dijelom financira i Grad Beč. Vodeći partner projekta je mariborska tvrtka Geoplus d.o.o., a projektni partneri su Vatrogasna zajednica Slovenije, Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasni savez Srbije.

Kontekst i ciljevi START podunavske regionalne strategije
Sve brži tempo života ima za posljedicu rast broja i vrsta nesreća u svakodnevnom životu. Stoga se od interventnih službi očekuje sve brži dolazak na mjesto intervencije, uz očekivanje, da vatrogasci znaju intervenirati na sve raznovrsnijim vrstama nesreća. Međutim, ove usluge su često otežane zbog:

  • povećanja broja vozila u urbanim područjima, nedostatka prostora za parkiranje i neodgovornog parkiranja na požarnim putevima;
  • zanemarivanja implementacije propisa i standarada u prostornom planiranju koji reguliraju odgovarajuće puteve za evakuaciju i spašavanje;
  • promjene funkcije mnogih zgrada. Također, mnogi javni prostori koji su izvorno služili za interventne i požarne puteve postali su privatno vlasništvo;
  • postavljanja fizičkih barijera koje sprječavaju pristup za vatrogasce i spasitelje (koji ne posjeduju kartice i kodovi za otključavanje različitih stupića, ograda, rampi i naprava) od strane uprave zgrada i javne uprave;
  • previše malih i preuskih područja za veća vatrogasna vozila, premalih promjera zavoja za ta vozila, slabo označenih puteva, osobito u starim gradskim jezgrama u kojima su ulice duge i uske;
  • toga jer suvremena vatrogasna vozila zahtijevaju prikladnu površinu za djelovanje i siguran rad. Štoviše, propisi ne slijede razvoj interventnih metoda i sustava;
  • lošeg obilježavanja požarnih puteva i nejasnih kolnih oznaka.


Zbog svih tih ograničenja vrijeme dolaska na mjesto intervencije, a time i vrijeme početka djelovanja vatrogasaca i spasitelja se u nekim slučajevima znatno produžuje, čime se direktno ugrožavaju ljudski životi i imovina.
Cilj ovog projekta je povezivanje ciljnih skupina kao što su prostorni planeri, arhitekti, tijela javne vlasti, građevinski inženjeri, kao i interventne postrojbe koje koriste interventne puteve (npr. vatrogasci, hitna pomoć, policija itd) i privući njihovu pozornost na problem interventnih puteva u urbanim sredinama u cijeloj podunavskoj regiji. Posebna pozornost će se posvetiti važećim propisima i standardima koji bi mogli pružiti odgovarajuće planove evakuacije i spašavanja ljudi i imovine. Osim toga, bit će potrebno podići svijest o važnosti slobodnih interventnih puteva bez fizičkih prepreka, kao i stvaranju interventnog prostora koje će biti prikladno i sigurno za vatrogasce i spasitelje, kao i djelotvornog sustava kontrole i sankcija za one koji blokiraju ceste, odnosno koji se ne pridržavaju pravila. Potrebno je uzeti u obzir intervencijske puteve već u ranoj fazi prostornog planiranja. Štoviše, projekt može dati potreban poticaj za daljnju analizu, pregled postojećih državnih planova i izradu katastra interventnih puteva. Svaka zgrada, objekt ili bilo koji oblik (urbane) strukture koju koriste ljudi treba imati plan interventnih puteva koji će biti lako dostupan interventnim postrojbama.

Provedba projekta „interventni putevi“
Projekt „interventni putevi“ u potpunosti je neprofitnog karaktera i služi javnom interesu.
U prvoj fazi projekta svaki od partnera priprema upitnik, koji se distribuira vatrogasnim organizacijama. Prikupljanje odgovora na upitnik planirano je do 1. veljače 2016. godine. Upitnik mogu ispunjavati i ostale interventne organizacije kao što su policija, hitna pomoć itd. Svaka nacija treba ispuniti najmanje 150 upitnika.
U drugoj fazi projekta, koji ima za cilj analizu prikupljenih podataka, ali i postojeće legislative u tom području, održat će se dvodnevni seminar 4. i 5. travnja 2016. godine u Vatrogasnoj školi u Igu (Slovenija), na koji su pozvani po 3 predavača iz Slovenije, Srbije, Mađarske, Austrije i Hrvatske.
Sudionici seminara će biti uglavnom vatrogasci, ali će dobrodošli biti i drugi članovi raznih interventnih organizacija (prvenstveno se misli na hitnu pomoć i vatrogasce).
U trećoj fazi projekta svi partneri daju završne izvještaje i smjernice za daljnji rad.

Zaključak
Zahvaljujemo se Vatrogasnoj zajednici Slovenije, koja je inicirala kandidiranje ovog EU-projekta, koji je ujedno i prvi zajednički projekt vatrogasnih zajednica Slovenije, Srbije i Hrvatske. Kako u projektu sudjeluju i Austrija i Mađarska (ne kao partneri), sudionici projekta čine upravo jezgru, koja je osnovala koordinaciju podunavskih zemalja CTIF-a 2005. godine.
Ukoliko projekt zadovolji postavljene ciljeve, moguće će biti kandidiranje značajno većeg i obuhvatnijeg projekta po pitanju bolje regulacije vatrogasnih puteva.