Modex Cres 2019.

Slika /slike/EU projekti/Modex Cres.PNG
Od 7. do 10. travnja 2019. na otoku Cresu održana je velika međunarodna vatrogasna vježba Europske unije, „MODEX CRES 2019". Na vježbi je bilo više od 300 sudionika iz 10-ak europskih zemalja. Bila je to prva međunarodna vježba gašenja šumskih požara u povijesti Europske unije. Za domaćina vježbe izabrana je Hrvatska, čime je Europska unija iskazala veliko priznanje Hrvatskoj i njezinoj vatrogasnoj organizaciji.

Vatrogasna vježba „Modex Cres 2019" provodi se u sklopu EU-projekta „Romex" i dio je aktivnosti Mehanizma civilne zaštite Europske unije, čija je temeljna svrha unaprijediti suradnju država članica prilikom intervencija u slučajevima prirodnih katastrofa te tehnoloških i ekoloških incidenata velikih razmjera. Od 34 zemlje članice Mehanizma, njih 10-ak uključilo se u vježbu na Cresu, a pored hrvatskih postrojbi, na vježbi je izravno sudjelovalo sedam kopnenih modula koji će doći iz Grčke, Španjolske, Francuske, Austrije, Rumunjske, Italije i Bugarske.

Organizacija vježbe povjerena je Hrvatskoj, koja je prvi put sudjelovala u jednoj EU vježbi još 2008. godine, iako tada nije bila članica Europske unije. Desetak godina kasnije, Hrvatska je, sada kao ravnopravna članica Europske unije, domaćin i organizator tog velikog i zahtjevnog događanja. Sve pripremne radnje za vježbu provodi Hrvatska vatrogasna zajednica, uz koordinaciju rumunjskog konzorcija CN APELL te uz svesrdnu suradnju lokalne vlasti Grada Cresa, na čijem se području vježba održala.

Odabir Hrvatske za domaćina vježbe nije slučajan. Hrvatska ima vrlo organiziranu vatrogasnu službu, odgovarajuću tehniku te vrlo kvalitetne i educirane vatrogasce. Hrvatska vatrogasna zajednica, kako krovna institucija hrvatskoga vatrogastva, sustavno njeguje izvrsnost, kontinuirano ulaže u edukaciju svojega kadra, što uključuje i praćenje trendova u struci, primjenu novih tehnologija, upoznavanja novih alata. Hrvatski vatrogasni stručnjaci priznati su i izvan granica Hrvatske te redovito sudjeluju na raznim stručnim skupovima i vatrogasnim konferencijama diljem svijeta.

Vježba na otoku Cresu trajala je 76 sati bez prekida, a pokazala je kako je Europa spremna za velike šumske požare, kakvi su nedavno bili u Švedskoj i Grčkoj. Fokus vježbe nije na tehničkim kapacitetima, već se ocjenjivala strategija, planiranje, taktike postupanja, učinkovitost operacija, suradnja timova, snalaženje međunarodnih snaga na nepoznatom terenu, fleksibilnost. Cilj je bio stvoriti što realniju situaciju, kako bi se vidjelo što sve treba učiniti kada neka zemlja zatreba međunarodnu pomoć.