Projekt "FIT"

Slika /slike/fit.png
Krajem 2019. godine odobren je projekt „Vatrogasci u podizanju pripravnosti  i svijesti u području prometne sigurnosti“, akronim „FIT“ iz Fonda za bilateralne odnose.

Projekt se sastoji iz 3 segmenta aktivnosti.

Prvi segment projekta se usredotočuje na razmjenu iskustava i znanja u području stručnih edukacija za vatrogasne intervencije u prometu (pružanje tehničke pomoći na prometnicama, detekcija i sanacija opasnih tvari nakon nesreća pri prijevozu, sanacija nesreća u tunelima, pružanje prve pomoći unesrećenima u prometu). Kako za takve vrste edukacija nisu formalno propisani programi osposobljavanja u Hrvatskoj, vatrogasci iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba sudjelovat će na edukacijama organiziranim kao trening trenera, a svoja naučena znanja će širiti u svojim županijama/Gradu Zagrebu. Na kraju će se na zajedničkoj vježbi hrvatskih i norveških spasilačkih službi u Hrvatskoj prikazati naučena iskustva u Norveškoj. Temeljem iskustava iz navedenih edukacija, a uzimajući u obzir nova saznanja i tehnologije, HVZ će pripremiti odgovarajuće programe osposobljavanja.

Drugi segment projekta  se sastoji u razvoju sustava upravljanja vatrogasnim intervencijama, uzimajući u obzir iskustva vatrogasaca iz Norveške (koordinacija kod velikih nesreća i katastrofa).

Treći segment projekta se sastoji od uključivanja HVZ  u promidžbenu  kampanju povećanja pažnje i odgovornog ponašanja u prometu, oslanjajući se na iskustva takvih kampanja u Norveškoj.
Ukupan iznos potreban za provedbu projekta  je 100.000 EUR, bez vlastitog udjela HVZ. Planirano trajanje projekta je 12 mjeseci, a zbog COVID-19 zaraze prolongirana je provedba do 31.12.2022. godine.
 
Naziv bilateralne aktivnosti:  Vatrogasci u podizanju pripravnosti  i svijesti u području prometne sigurnosti
Nositelj: Hrvatska vatrogasna zajednica
Partner: CTIF Norveška

Ukupni budžet: 100.000,00 EUR (100 % financirano iz Fonda za bilateralnu aktivnost)
Vrijeme provedbe projekta: 1.1.-31.12.2022.

Provedba aktivnosti:
1. Razmjena znanja i najboljih praksi - priprema obrazovnog materijala o temama vatrogasnih planova i programa za djelovanje prilikom prometnih nesreća:
1.1. Put hrvatskih dužnosnika u Norvešku: kada dozvole COVID-uvjeti
1.2. Put norveških dužnosnika u Hrvatsku: kada dozvole COVID-uvjeti
1.3. Priprema edukativnog materijala (P&P) o prometnim nesrećama
1.4. Edukacija vatrogasaca za intervencije u prometu: Divulje, 4.-8.4.2022. (po jedan predstavnik iz svake VZŽ/GZ i 2 norveška instruktora)
2. Priprema obrazovnog video materijala (filma) - teorija u praksi
2.1. Obrazovanje i obuka u Norveškoj - trening trenera: kada dozvole COVID-uvjeti
2.2. Organizacija 2 vatrogasne vježbe u Hrvatskoj: u okviru vježbe „Sigurnost“- pripadnici IVP i u rujnu 2022. - po 5 predstavnika iz svake VZŽ/GZ)
3. Specijalizirani dizajn web stranica - platforma za buduću suradnju i razmjenu znanja:
1.1.2022.-31.12.2022