Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 1633 vijesti.
VOS 03. /04. svibnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 03. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba nisu bili angažirani na
tehničkim intervencija – saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb.
U dojavama se trenutno nalazi još 14 intervencija koje treba odraditi.


Osječko – baranjska županija
Dana 03. svibnja u 16:43 sati...04.05.2020. | VOS

VOS 29. / 30. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 29. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD) bili su angažirani na 26 tehničke
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U
dojavama se trenutno nalazi još...30.04.2020. | VOS

VOS 28. / 29. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 28. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD) bili su angažirani na 33 tehničke
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U
dojavama se trenutno nalazi još...29.04.2020. | VOS

VOS 27. / 28. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 27. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD-i) bili su angažirani na 26 tehničke
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. Od
22. ožujka do 28. travnja...28.04.2020. | VOS

VOS 24. / 25. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 24. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 42 tehničke intervencije
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. Od dana 22.
ožujka do dana 24. travnja odrađeno...27.04.2020. | VOS

VOS 25. / 26. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 25. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 37 tehničke intervencije
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. Od dana 22.
ožujka do dana 25. travnja odrađeno...27.04.2020. | VOS

VOS 26. / 27. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 26. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 12 tehničke intervencije
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. Od dana 22.
ožujka do dana 25. travnja odrađeno...27.04.2020. | VOS

VOS 23. / 24. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 23. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 49 tehničkih intervencija
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se
nalazi još 24 intervencija koje treba...24.04.2020. | VOS

VOS 22. / 23. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 22. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 29 tehničkih intervencija
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se
nalazi još 20 intervencija koje treba...23.04.2020. | VOS

VOS 21. / 22. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 21. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 37 tehničkih intervencija
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se
nalazi još 12 intervencija koje treba...22.04.2020. | VOS