VOS 28. / 29. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 28./29. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29. 12. 2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, gdje su bile angažirane i domicilne snage vatrogasaca županije, angažirane su bile i snage iz drugih vatrogasnih zajednica županija.
 
Na području VOZ Glina angažirane su snage s područja dvije županije RH, i to VZŽ Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke, Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split i Šibenik te domicilne snage DVD-a.
 
Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-a s područja Grada Siska i VZ Grada Popovače.
 
Na području VOZ Petrinja angažirane su snage s područja pet županija RH, i to VZŽ Primorsko-goranske, Dubrovačko-neretvanske, Karlovačke, Zagrebačke, Požeško-slavonske te domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja.
 
Ukupno su na dan 28. siječnja 2021. godine u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz šest vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split i Šibenik.
 
Prema trenutno obrađenim podacima 28. siječnja 2021. godine, ukupno je angažirano 106 vatrogasaca sa 31 vatrogasnim vozilom. Ukupno je trenutno evidentirano 98 vatrogasnih intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci koji su podložni promjenama.
 
Ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama:
 
  • VOZ Petrinja: 28 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila; evidentirana 21 intervencija
  • VOZ Sisak: 54 vatrogasca sa 14 vatrogasnih vozila; evidentirano 68 intervencija
  • VOZ Glina: 24 vatrogasca sa 10 vatrogasnih vozila; evidentirano 9 intervencija 
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crjepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine. Vatrogasci sa područja VZG Popovača sudjelovali su kod prenošenja kreveta i bolničkih pomagala u Općoj bolnici Sisak.

Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28. 12. 2020. do dana 28. 01. 2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 10387 vatrogasaca sa 2748 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 11727 intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci koji su podložni promjenama.

Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku, kao i nastajanje novih oštećenja na istim i drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta, zidova i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i lokalnih DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom dana 28. siječnja odradili 23 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova, zidova i fasada i izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata i mogućnosti interveniranja vatrogasaca.
Na navedenim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) je sudjelovalo 82 vatrogasaca sa 28 vatrogasnih vozila.
 

VOS | VOS