VOS 29. / 30. siječnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 29. / 30. siječnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, osim domicilnih vatrogasnih snaga županije, angažirane su i snage iz drugih vatrogasnih zajednica županija.
 
Na području VOZ Glina angažirane su snage s područja dvije županije RH, i to VZŽ Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke, Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split i Šibenik te domicilne snage DVD-a.
 
Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-i s područja Grada Siska.
            
Na području VOZ Petrinja angažirane su snage s područja dvije županije RH, i to VZŽ Primorsko-goranske i Zagrebačke te domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja.
 
Ukupno su na dan 29. siječnja 2021. godine u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani vatrogasci iz četiri vatrogasne zajednice županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split i Šibenik.
 
Prema trenutno obrađenim podacima 29. siječnja 2021. godine, ukupno je angažirano 102 vatrogasaca sa 33 vatrogasna vozila. Ukupno je trenutno evidentirano 63 vatrogasne intervencije. Ovo su trenutno obrađeni podaci koji su podložni promjenama.
 
Ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama:
 
  • VOZ Petrinja: 26 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila; evidentirana 21intervencija
  • VOZ Sisak: 52 vatrogasca sa 16 vatrogasnih vozila; evidentirano 37 intervencija
  • VOZ Glina: 24 vatrogasca sa 10 vatrogasnih vozila; evidentirano 5 intervencija

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine. Za 30.01. zatraženo je angažiranje zglobne platforme za rad na većim visinama (30 metara i više) za područje grada Gline radi saniranja posljedica potresa na više etažnim objektima.

Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28.12.2020. do dana 29.01.2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 10489 vatrogasaca sa 2781 vatrogasnim vozilom, a odrađeno je 11790 intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci koji su podložni promjenama.
Do pisanja ovog izvješća bilježimo 8 ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Petrinja, JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).


Grad Zagreb
Zbog razornog potresa koji je 29. prosinca pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji snažno se osjetio i u Gradu Zagrebu tako da je potaknuo nova oštećenja na objektima koji su stradali u mjesecu ožujku, kao i nastajanje novih oštećenja na istim i drugim objektima koja se odnose prvenstveno na dimnjake, dijelove krovišta, zidova i fasada. Vatrogasci JVP Grada Zagreba i lokalnih DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom dana 29. siječnja odradili 10 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova, zidova i fasada i izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata i mogućnosti interveniranja vatrogasaca.
Na navedenim intervencijama ukupno (kumulativni zbroj) su sudjelovala 34 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila.

Karlovačka županija
Tijekom 29. siječnja, a zbog potresa koji je 29. prosinca 2020. pogodio veći dio središnje Hrvatske sa epicentrom kod Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji, na području Karlovačke županije zabilježeno je 6 intervencija saniranja dimnjaka i/ili krovišta od kojih je čak 5 bilo na području Vojnića. U tim intervencijama sudjelovalo je ukupno 18 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVD-a Vojnić i JVP Karlovac.
 

VOS | VOS