VOS 3. / 4. veljače 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 03. / 04. veljače 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija

Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, 3. veljače 2021. godine bile su angažirane domicilne snage vatrogasaca županije.

Na području VOZ Glina angažirane su domicilne snage DVD-a Glina.
Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-a s područja Grada Siska. 
Na području VOZ Petrinja angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja. 

Prema obrađenim podacima 03. veljače 2021. godine, ukupno je angažirano 38 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirana 21 vatrogasna intervencija.

 Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 

Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crjepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine. 

Prema obrađenim podacima, od dana 28.12. 2020. do dana 3. 2. 2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 10865 vatrogasca sa 2908 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 11959 intervencija.

Do pisanja ovog izvješća bilježimo 8 ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Petrinja, JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).

 

VOS | VOS