VOS 4. / 5. veljače 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  4. / 5. veljače 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati

Sisačko-moslavačka županija

Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, bile su angažirane domicilne snage vatrogasaca županije.

Na području VOZ Glina angažirane su domicilne snage DVD-a.

Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-a s područja Grada Siska. 

Na području VOZ Petrinja angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja. 

Prema obrađenim podacima 4. veljače 2021. godine, ukupno je angažirano 36 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila. Ukupno je evidentirano 16 vatrogasnih intervencija.

 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti: 
Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crjepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine. 

Prema obrađenim podacima, od dana 28.12.2020. do dana 4. 2. 2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovao 10901 vatrogasac sa 2923 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 11978 intervencija.
Do pisanja ovog izvješća bilježimo 8 ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Petrinja, JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).


Međimurska županija
Dana 4. veljače u 15:42 sati ŽVOC Čakovec zaprimio je dojavu o padu motornog zmaja sa dva člana posade, 10 m od obale u akumulacijsko jezero Hidroelektrane Čakovec kod Šandrovca.
Na intervenciju su upućena četiri vatrogasca (od kojih su dva bili ronioci) sa tri vatrogasna vozila i čamcem za potragu. Ronioci JVP Čakovec su u 16:40 sati pronašli motorni zmaj ispod površine vode. Nakon izvlačenja motornog zmaja u njemu su nađene dvije muške smrtno stradale osobe.
Intervencija vatrogasaca završila je u 18:07 sati.

Grad Zagreb
Dana 4. veljače u 13:58 sati JVP Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru čađe u dimnjaku u Dubravi na adresi Jalševečka 3. 
HMP je zbrinula vlasnika kuće zbog udisanja dima.
Intervencija vatrogasaca je završena u 15:06 sati.

VOS | VOS