VOS 1. / 2. veljače 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan  01. / 02. veljače 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, bile su angažirane domicilne snage vatrogasaca županije.
 
Na području VOZ Glina angažirane su domicilne snage DVD-a Glina.
Na području VOZ Sisak angažirane su snage Javne vatrogasne postrojbe Sisak te DVD-a s područja Grada Siska.
Na području VOZ Petrinja angažirane su domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja.
Prema obrađenim podacima 01. veljače 2021. godine, ukupno je angažirano  60 vatrogasaca sa 21 vatrogasnim vozilom. Ukupno je trenutno evidentirano 16 vatrogasnih intervencija.
 
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, crjepova, oštećenih zidova, sanaciji krovišta, obilježavanja opasnih područja te izvida po dojavama i drugim zadaćama u svrhu zaštite ljudskih života i imovine. Jučer tijekom večernjih sati, sve vatrogasne snage izvan Sisačko-moslavačke županije, koje su bile na ispomoći vratili su se u matične baze.
Prema obrađenim podacima, od dana 28.12.2020. do dana 01.02.2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 10792 vatrogasca sa 2875 vatrogasnih vozila, a odrađeno je 11906 intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci koji su podložni promjenama.

Do pisanja ovog izvješća bilježimo 8 ozlijeđenih vatrogasaca (JVP Petrinja, JVP Split, DVD-a Otočac, DVIP-a Dubrovnik, DVD-a Novalja, DVD-a Kupinečki Kraljevec, DVD Gračani i DVD Ivanec).
 

VOS | VOS