Informatizacija

Slika /slike/Informatizacija/Informatizacija.jpg

Razvojem informacijskih tehnologija i vatrogastva pojavila se mogućnost, ali i sve veća potreba, za uvođenjem informatizacije u procese vatrogasne djelatnosti. Pojam "informatizacija" može se definirati kao uvođenje programskih alata koji olakšavaju protok, spremanje i pristup informacijama, omogućujući tako dobar pregled podataka potrebnih za donošenje odluka.

Bitni uvjeti za uspješno korištenje ovih alata su, osim samih aplikacija i odgovarajuće infrastrukture, standardizacija poslovnih procesa u vatrogastvu, dobra educiranost korisnika, te kvalitetna korisnička podrška. Hrvatska vatrogasna zajednica ulaže velike napore kako bi se ovi uvjeti osigurali vatrogasnim organizacijama diljem Republike Hrvatske, a razvoj ovih alata pokazao se ujedno i kao prilika za uređivanje nekih vatrogasnih procesa, te kao prilika za suradnju s drugim državnim i znanstveno-istraživačkim institucijama.

Do danas su razvijeni sljedeći informacijski sustavi i alati:

  • VATROnet - središnja baza podataka koja sadrži informacije o svim vatrogasnim postrojbama, članovima, vozilima i opremi
  • Sustav za praćenje vozila i GIS alati - skup alata koji omogućuju praćenje i navođenje vatrogasaca tijekom vatrogasnih intervencija
  • Interaktivna baza opasnih tvari - baza koja sadrži podatke o opasnim tvarima, uključujući i opise na koji način njima sigurno postupati
  • Sustav za uzbunjivanje - aplikacija koja omogućuje uzbunjivanje vatrogasaca na vatrogasne intervencije
  • Upravljanje vatrogasnim intervencijama - glavni operativni alat u kojeg su integrirani svi ostali sustavi i koji pruža podršku tijekom vođenja vatrogasnih intervencija na svim razinama upravljanja
  • Središnji portal internet stranica - sustav putem kojeg bilo koja vatrogasna postrojba ili zajednica u Hrvatskoj može besplatno dobiti vlastitu internet stranicu i administracijske ovlasti za njezino uređivanje

 

Informacijski sustavi, specifikacije korisničkih računala i druge infrastrukture potrebne za korištenje razvijenih informacijskih sustava, način dodjele korisničkih računa, mehanizmi održavanja i nadogradnji informacijskih sustava, način prijave pogrešaka i prijedloga od strane korisnika i ostali elementi bitni za korištenje razvijenih informacijskih sustava opisani su u dokumentu u desnom izborniku.

Za bilo kakva pitanja vezana uz korištenje informacijskih sustava i alata Hrvatske vatrogasne zajednice, možete se obratiti informatičkoj podršci.