Vatrogasna mreža

U Republici Hrvatskoj se kontinuirano izrađuju i ažuriraju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Planovi zaštite od požara prema kojima se uređuje način postupanja vatrogasnih postrojbi (i drugih) u gašenju i otklanjanju posljedica požara. Međutim, s resursima vatrogastva planira se, odnosno aktiviraju se i koriste u brojnim drugim aktivnostima raznih sustava zaštite i sigurnosti (u čije su procjene i planove uvršteni). Sve do sada na jednom mjestu nisu bile objedinjene sve žurne situacije i ugroze u kojima se računa na vatrogastvo, a analizom relevantne domaće znanstvene i stručne literature utvrđeno je kako nije bila izrađena niti temeljita, sveobuhvatna i kvalitetna analiza rasporeda postrojbi niti njihova djelovanja u cjelini.
Stoga se jednostavno nameće nužna potreba izrade i razrade metodologije i stvarne vatrogasne procjene ugroženosti, pojedinačne i jedinstvene vatrogasne mreže i kvalitetnih propisanih planova, a radi optimalnog dimenzioniranja i pozicioniranja vatrogasnih resursa za odgovor na široki i sve širi spektar mogućih i stvarnih prijetnji. Uz to, Zakon o vatrogastvu (članak 116.) propisuje obvezu glavnog vatrogasnog zapovjednika za izradu i predlaganje vatrogasne mreže koja obuhvaća sve vatrogasne postrojbe s područja RH potrebne za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Ovaj pilot projekt predlaže stoga alate, tehniku i metodologiju za objektivno određivanje optimalnog prostornog rasporeda, daje podlogu i smjernice za pravilno dimenzioniranje (kategoriziranje) vatrogasnih postrojbi i određivanje potrebne razine opremljenosti i sposobnosti za racionalno obavljanje djelatnosti na prostorima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – oblikuje dakle prijedlog vatrogasne mreže Karlovačke županije, odnosno postavlja temelje za izradu Vatrogasne mreže Republike Hrvatske.