Državna vatrogasna škola

Slika /slike/skola_novo.jpg
OBAVIJEST o upisima u školskoj godini 2022./2023. - preuzmi

**

Državna vatrogasna škola koju je osnovala Republika Hrvatska Uredbom o osnivanju Države vatrogasne škole (Narodne novine br.: 107/20) je pravni slijednik  Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih osnovane Odlukom o osnivanju Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA : 602-01/10-01/01, URBROJ: 36302/02-10-5, od dana 11. ožujka 2010.
 

Kontakt:
Ravnateljica
Ljerka Kopričanec - Matijevac
01/2641-642
e-mail: ljerka.kopricanec@hvz.hr
e-mail: uciliste@hvz.hr