Državna vatrogasna škola

Slika /slike/skola_novo.jpg

OBAVIJEST O PROVOĐENJU TESTIRANJA KANDIDATA 
 
Na temelju provedenog Natječaja za upis programa prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar u školskoj godini 2021./2022. u nastavku se nalaze informacije o mjestu i vremenu provođenja testiranja, sa popisom osoba koje se pozivaju na isto. 
 
Ukoliko ne pristupite testiranju, smatrat će se da ste povukli prijavu. 
 Natječaj za upis programa prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar u školskoj godini 2021. / 2022.

NAPOMENA: U obrascima ispod će, između ostalog, biti potrebno unijeti presliku potvrde liječnika opće medicine o općem zdravstvenom stanju. Ta potvrda NIJE uvjerenje zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Osobe koje su izvršile prijavu putem jednog od četiri obrasca ispod u vremenu od objave natječaja za upis programa prekvalifikacije 12.11.2021. do dana 15.11.2021. do 09:30 sati, a umjesto potvrde o općem zdravstvenom stanju liječnika opće medicine unijele su presliku zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti, do 19.11.2021. do 23:59 sati mogu dostaviti potvrdu liječnika opće medicine o općem zdravstvenom stanju elektronskim putem na adresu matea.novosel@hvz.hr, u protivnom će se smatrati da nisu udovoljili uvjete raspisanog natječaja.

Uz potvrdu je potrebno navesti mjesto za koje je izvršena prijava te za koji program prekvalifikacije.

Ukazujemo da je tekst Natječaja za upis programa prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar u školskoj godini 2021. / 2022. objavljen na poveznici koja se nalazi iznad ove napomene.
 
**

Državna vatrogasna škola koju je osnovala Republika Hrvatska Uredbom o osnivanju Države vatrogasne škole (Narodne novine br.: 107/20) je pravni slijednik  Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih osnovane Odlukom o osnivanju Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA : 602-01/10-01/01, URBROJ: 36302/02-10-5, od dana 11. ožujka 2010.
 

Kontakt:
Privremena ravnateljica
Matea Novosel, mag. iur.
01/3689-177
matea.novosel@hvz.hr