Državna vatrogasna škola

Slika /slike/skola_novo.jpg
Državna vatrogasna škola koju je osnovala Republika Hrvatska Uredbom o osnivanju Države vatrogasne škole (Narodne novine br.: 107/20) je pravni slijednik  Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih osnovane Odlukom o osnivanju Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA : 602-01/10-01/01, URBROJ: 36302/02-10-5, od dana 11. ožujka 2010.
 
U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu i u podružnicama, Odjel Rijeka, Odjel Split i Odjel Osijek provodit će se programi prekvalifikacije za zanimanje vatrogasni tehničar i zanimanje vatrogasac. Programi će se izvoditi redovnom nastavom.
 
Program prekvalifikacije za zanimanje vatrogasni tehničar provoditi će se kroz 1791 sat redovne nastave, a program za zanimanje vatrogasca kroz 1678 sati redovne nastave.
 
Upisi u programe obrazovanja obavit će se nakon što Upravno vijeće utvrdi uvjete i način upisa, rokove upisa i početak nastave.
 
Informacije o početku nastave, uvjetima i načinu upis u Državnu vatrogasnu školu u Zagrebu, Odjel Rijeka, Odjel Split i Odjel Osijek bit će pravovremeno objavljene na web stranici Hrvatske vatrogasne zajednice, poveznica Državna vatrogasna škola.

**


Vatrogasnu školu – ustanovu za obrazovanje odraslih osnovala je Hrvatska vatrogasna zajednica na temelju Zakona o ustanovama, Zakona o obrazovanju odraslih i Zakona o vatrogastvu. VATROGASNA ŠKOLA provodi programe prekvalifikacije za zanimanja vatrogasca/vatrogaskinje i vatrogasnog tehničara/vatrogasne tehničarke. Za tu je djelatnost od Ministarstva nadležnog za obrazovanje dobila rješenja za rad u poslovnim jedinicama u Rijeci, Splitu i Zagrebu. Sjedište Ustanove je u Zagrebu, Selska cesta 90/A.

Programi obrazovanja traju 819 sati. Provode se o odjeljenjima Vatrogasne škole u Rijeci (Radnička 31), Splitu (Hercegovačka 18) i Zagrebu (Ksaverska cesta 107)

Ravnatelj ustanove je Željko Popović, tel: 01 2641 649

Stručni voditelj ustanove je Damir Knežević, tel: 01 2641 651
Voditelj odjeljenja u Rijeci je Nikola Tramontana, tel: 051 359 116
Voditelj odjeljenja u Splitu je Tihomir Zec, tel: 021 383 756

Voditelj odjeljenja u Zagrebu je Stjepan Purgar, tel: 01 2641 640