Kamp vatrogasne mladeži

Slika /slike/Kamp Fažana.JPG

Hrvatska vatrogasna zajednica je od ljeta 1995. otpočela s organiziranjem Kampa vatrogasne mladeži, kao oblikom druženja i rada s vatrogasnom mladeži, putem primijenjene nastave u sklopu koje se savladava vatrogasni program, program prve pomoći i ekološki program. Kamp vatrogasne mladeži također je obuhvaćao i rekreacijsko-športski i kulturni sadržaj. Prve godine, tijekom tri smjene, od kojih je svaka trajala po 15 dana, sadržaj Kampa vatrogasne mladeži savladalo je ukupno 425 mladih od 10 do 18 godina starosti.
U Kampu vatrogasne mladeži, koji je organiziran u 1996. godini za mladež od 12 do 16 godina, u pet smjena po deset dana boravilo je ukupno 564 pripadnika vatrogasne mladeži i 189 pripadnika mladeži Hrvatskog crvenog križa. Kamp je 1996. godine organiziran u suradnji s Hrvatskim crvenim križem, a po prvi puta su u radu Kampa sudjelovali i pripadnici vatrogasne mladeži iz Bosne i Hercegovine posredstvom Vatrogasnog saveza Hrvatske zajednice Herceg Bosne.

Kamp vatrogasne mladeži visoko je ocijenjen, posebno u pogledu mogućnosti novih načina djelotvornog rada s mladeži i poticanja mladih na dugoročnije okupljanje u vatrogasnim organizacijama.

U Kampu u Novom Vinodolskom u 1997. u šest smjena od po deset dana boravilo je 500 mladih vatrogasaca. U radu Kampa te su godine sudjelovali i po jedna desetina mladi vatrogasaca iz Njemačke i Velike Britanije.

Kao i prethodne tri godine i 1998. je održan Kamp vatrogasne mladeži u Novom Vinodolskom, ali kao kamp humanitarnih udruga u organizaciji DVD-a Novi Vinodolski i Crvenog križa Novi Vinodolski, te uz sufinanciranje dijela troškova od strane HVZ-a.Te je godine boravilo u Kampu mladeži u Novom Vinodolskom 660 mladih.

U proljeće 1998. Vlada RH dala je Zajednici na korištenje prostor i objekte u Fažani za Kamp vatrogasne mladeži.

Premda nije u potpunosti bila dovršena adaptacija prostorija za boravak, u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani tijekom ljeta 1998. boravilo je 50 članova mladeži iz Varaždinske županije. Kamp u Fažani otpočeo je s radom punim kapacitetom tijekom ljetne sezone 2000. kada je u Kampu boravilo ukupno 734 članova vatrogasne mladeži s voditeljima. Tijekom sezone 2001. u Kampu je boravilo ukupno 750 članova vatrogasne mladeži, te mladi vatrogasci iz Slovenije. Tijekom sezone 2002. u Kampu je boravilo ukupno 1165 članova vatrogasne mladeži iz 77 DVD-a i 14 županijskih zajednica te vatrogasna mladež iz Njemačke, Mađarske, Slovenije, Austrije i Poljske.