Odjel Rijeka

Obavijest o UPISU polaznika u Državnu vatrogasnu školu

Upisi polaznika u Državnu vatrogasnu školu (DVŠ-RIJEKA) održat će se:
 9.10.2023. u 10,00 sati (DVŠ - Odjel Rijeka-kod željezničkog kolodvora, Pasjak 70, Šapjane , općina Matulji)


Na upis obavezno donijeti originale dokumenata:
- upisnicu (obrazac možete preuzeti ovdje ... <.pdf>  <.docx> ) 
- svjedodžbu o završnom radu ili svjedodžbu završnog ispita ili svjedodžbu o državnoj maturi 
- razredne svjedodžbe srednje škole svih razreda 
- rodni list 
- dokaz o uplati (u papirnatom obliku) 
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika iz kojeg je vidljivo da je kandidat SPOSOBAN za poslove VATROGASCA, određene Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada članak 3. točka 14. 
- jednu fotografiju 

Napomena o plaćanju:
   Postoji mogućnost jednokratne uplate školarina u iznosu od 1.200,00 eura. 
   Polaznici koji su završili program prekvalifikacije za vatrogasca i upisuju program prekvalifikacije za vatrogasnog tehničara uplaćuju iznos od 340,00 eura. 
    
  Potrebne podatke za uplatu možete vidjeti ovdje ..(.pdf) / (.docx)

**

Obavijest - UPISI - RANG LISTA KANDIDATA

Rang listu kandidata koji su stekli uvjete upisa u programe prekvalifikacija vatrogasac/vatrogasni tehničar šk.god. 2023./2024. u Odjelu RIJEKA možete vidjeti ovdje .... 
 

**

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA

Obrana završnoga rada će se održati 28. rujna 2023. godine prema sljedećem rasporedu:
 - 9,30 sati (DVŠ - Odjel Rijeka (kod željezničkog kolodvora) Pasjak 70, Šapjane - općina Matulji

Polaznik može pristupiti obrani:
- ako je uspješno završio program prekvalifikacije
- ako ima pozitivno ocijenjen završni rad u pisanom obliku od strane mentora
- ako je podmirio troškove školovanja (i smještaja)

Na obranu završnoga rada doći u radnoj odjeći.
Polaznik je dužan pisani dio izradbe, koju je prihvatio mentor, predati u Školu (ili Odjel Split/ Rijeka) do 19.9.2023.
Polaznik prijavljuje obranu završnoga rada prijavnicom najkasnije do 19.9.2023. godine.

**

UPIS 2023./2024.

Psihologijsko testiranje provest će se u prostorijama Državne vatrogasne škole - Odjel Rijeka (kod željezničkog kolodvora) Pasjak 70, Šapjane (općina Matulji), prema rasporedu u prilogu.

Uz navedene dokumente, kandidati na testiranje trebaju dostaviti i presliku ugovora s pravnom osobom (ukoliko je osoba do dana raspisivanja Natječaja za upis u programe prekvalifikacija primljena na radno mjesto vatrogasnog početnika) i izvadak iz VATROnet-a.

Obrazac izjave plaćanja ...