O nama - djelatnost DVŠ

Poštovani,
web stranica Državne vatrogasne škole na ovoj lokaciji se više ne ažurira.
Postoji isključivo zbog potrebe pregleda objava do 1.8.2023.
Za sve novije objave (od 1.8.2023.) molimo posjetite službenu stranicu Državne vatrogasne škole.

Službena stranica Državne vatrogasne škole ... 

**

Državnu vatrogasnu školu osnovala je Vlada Republike Hrvatske Uredbom o osnivanju Državne vatrogasne škole od 30. rujna 2020. godine kao javnu ustanovu. Upisana je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 25. veljače 2021.
Sjedište Državne vatrogasne škole je u Zagrebu, Ksaverska cesta 107. Ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku.
 
DJELATNOST DRŽAVNE VATROGASNE ŠKOLE
 
1.   Formalno obrazovanje - izrada i predlaganje programa obrazovanja/kurikuluma za stjecanje odgovarajućih kvalifikacija te provedba obrazovanja za:
 • stjecanje kvalifikacije na razini 4.1. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: HKO) odnosno trogodišnje strukovno obrazovanje u sustavu vatrogastva
 • stjecanje kvalifikacije na razini 4.2. HKO-a odnosno četverogodišnje strukovno obrazovanje u sustavu vatrogastva
 • usavršavanje na razini 5. HKO-a odnosno strukovno specijalističko usavršavanje uz najmanje dvije godine vrednovanog iskustva, osim programa koji pripadaju sustavu visokog obrazovanja.
 
2. Neformalno obrazovanje:
 • osposobljavanje u sustavu vatrogastva
 • temeljno osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca
 • osposobljavanje kojim se stječu vatrogasna zvanja
 • osposobljavanje u području zaštite od požara prema Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera (NN 62/94)
 • osposobljavanje i usavršavanje u području zaštite na radu
 • organiziranje i provođenje seminara, tečajeva, radionica i vježbi za potrebe sustava vatrogastva te podizanja svijesti građana i djece.
 
3. Ispitivanje tehnike
 • ispitivanje vatrogasnih vozila, uređaja, opreme, sredstava za gašenje, alata te zaštitne i druge osobne vatrogasne opreme i sredstava koja vatrogasci koriste na vatrogasnim intervencijama
 • ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih sustava i uređaja za gašenje požara
 • ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara te vještačenje vatrogasnih aparata
 • ispitivanje radne opreme;
 • ispitivanje spasilačko - vatrogasnih vozila, uređaja i sredstava za gašenje i spašavanje.
 
4. Ostalo
 • izdavačka, bibliotečna, informatička djelatnost
 • smještaj polaznika.

KONTAKT:
Informacije su dostupne ovdje.