Državna vatrogasna škola

Slika /slike/skola_novo.jpg
OBAVIJEST O IZBORU RAVNATELJA / RAVNATEJICE DRŽAVNE VATROGASNE ŠKOLE
Temeljem provedenog javnog natječaja KLASA: 030-01/22-02/02, URRBOJ: 445-01-21-2 od dana 11.2.2022. objavljenog u Narodnim novinama 22/22 te na mrežnim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice, Državne vatrogasne škole za ravnatelja / ravnateljicu Državne vatrogasne škole na vrijeme od četiri godine izabrana je kandidatkinja Ljerka Kopričanec – Matijevac.
 
Odluka o izboru ravnateljice Državne vatrogasne škole nalazi se na poveznici.
Odluka o imenovanju ravnateljice Državne vatrogasne škole nalazi se na poveznici.


Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja / ravnateljice Državne vatrogasne škole  - OBAVIJEST
 
Uvidom u zaprimljene prijave, i sam tekst javnog natječaja (Narodne novine br.: 22/22) utvrđeno je da formalne uvjete ispunjavaju:
- kandidat prijave pod brojem 2. Ljerka Kopričanec – Matijevac;
- kandidat prijave pod brojem 3. Damir Knežević;
- kandidat prijave pod brojem 5. Željko Popović;
- kandidat prijave pod brojem 6. Marijo Paluh.
 
Navedeni kandidati se pozivaju na stručni intervju koji će se održati dana 30.3.2022. (srijeda) u 08:30 sati u sjedištu Državne vatrogasne škole, Ksaverska cesta 107, Zagreb.


***

IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA / RAVNATELJICE DRŽAVNE VATROGASNE ŠKOLE

Upravno vijeće Državne vatrogasne škole raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja / ravnateljice Državne vatrogasne škole. Na poveznici se nalazi tekst javnog natječaja, a navedeni je objavljen i u Narodnim novinama.


Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državne vatrogasne škole na vrijeme od četiri godine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8332489.html

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a prijave se podnose s potrebnom dokumentacijom neposredno ili poštom na adresu Hrvatske vatrogasne zajednice, Selska cesta 90a, s naznakom: »Državna vatrogasna škola – za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj«.****

Za sudjelovanje na nastavi bit će potrebno predočiti digitalnu COVID potvrdu o cijepljenju, liječničku potvrdu o prebolijevanju bolesti COVID - 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ili negativan nalaz odnosno rezultat testiranja na bolest COVID -19 uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 ne stariji od 24 sati. Polaznici koji ne posjeduju digitalnu COVID potvrdu o cijepljenju ili liječničku potvrdu o prebolijevanju bolesti COVID - 19 morat će dva puta tjedno predočiti rezultat testiranja, ponedjeljkom i srijedom.

Upisi će se održati dana 4. 1. 2022. i dana 5. 1. 2022. (Split) prema rasporedu u nastavku. Molimo da, ukoliko ste pristupili drugom natječaju te iz opravdanih razloga niste bili u mogućnosti pribaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, da navedeno naznačite u upisnici. Također, mole se korisnici usluge smještaja Zagreb, da na dnu upisnice naznače isto. Ukoliko ste prilikom prijave na natječaje dostavili originale tražene dokumentacije, molimo da isto naznačite u upisnici te da uz upisnicu priložite i presliku rodnog lista i presliku domovnice.
Nastava će početi 10. 1. 2022.

RASPORED UPISA:


REZULTATI DRUGOG NATJEČAJA
za upis programa prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar u školskoj godini 2021. / 2022. objavljenog dana 14.12.2021.
 
Kandidati koji su zadovoljili uvjete raspisanog natječaja i provedenih testiranja (popis se nalazi u nastavku) pozvat će se da pristupe upisu u programe prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar te da dostave:
- vlastoručno potpisanu upisnicu
- uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti (ne starije od 6 mjeseci);
- jednu fotografiju;
- na uvid: osobnu iskaznicu, domovnicu, original svjedodžbe o završnom ispitu, izradi i obrani završnoga rada, maturi ili  državnoj maturi i originale razrednih svjedodžbi srednje škole.

REZULTATI DRUGOG NATJEČAJA:


REZULTATI NATJEČAJA
za upis programa prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar u školskoj godini 2021. / 2022. objavljenog dana 12.11.2021.
 
Kandidati koji su zadovoljili uvjete raspisanog natječaja i provedenih testiranja (popis se nalazi u nastavku) pozvat će se da pristupe upisu u programe prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar te da dostave:
- vlastoručno potpisanu upisnicu (obrazac se nalazi u nastavku);
- uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti (ne starije od 6 mjeseci);
- jednu fotografiju;
- na uvid: osobnu iskaznicu, domovnicu, original svjedodžbe o završnom ispitu, izradi i obrani završnoga rada, maturi ili  državnoj maturi i originale razrednih svjedodžbi srednje škole.
 
Vrijeme i mjesto upisa bit će objavljeno naknadno.


OBAVIJEST O DRUGOM KRUGU NATJEČAJA za upis programa prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar u školskoj godini 2021. / 2022.

Državna vatrogasna škola je raspisala drugi natječaj za upis programa prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar u školskoj godini 2021. / 2022. te se tekst natječaja nalazi na poveznici u nastavku. Natječaj je raspisan do 19.12.2021. do 23:59 sati.

Drugi natječaj za upis programa prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar

Na drugi natječaj mogu se prijaviti sve zainteresirane osobe te osobe koje po raspisanom prvom natječaju i provedbi provjere tjelesne i motoričke sposobnosti navedenu nisu zadovoljile. Napominjemo da su osobe koje su izvršile prijavu po raspisanom natječaju od 12.11.2021. te se ponovno prijavljuju OBVEZNE ISPUNITI OBRASCE ZA PRIJAVU I UČITATI POTREBNU DOKUMENTACIJU.


Zainteresirani kandidati se prijavljuju na način da ispune jedan o četiri obrasca koji se nalaze u nastavku, sistematiziranima prema mjestu održavanja nastave. Uz popunjavanje obrasca, u navedemo su obvezni učitati dokumente koji su navedeni u tekstu drugog natječaja. (NAPOMENA: U obrascima će, između ostalog, biti potrebno unijeti presliku potvrde liječnika opće medicine o općem zdravstvenom stanju. Ta potvrda NIJE uvjerenje zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti)
 
Mole se kandidati koji su izvršili ili će izvršiti prijavu na drugi natječaj putem obrasca, a zaposleni su kao vatrogasni početnici sukladno članku 51. stavku 2. Zakona o vatrogastva (Narodne novine br: 125/19) da do isteka natječaja dostave presliku ugovora o radu odnosno akta kojim su primljeni na radno mjesto vatrogasnog početnika na adresu elektronske pošte matea.novosel@hvz.hr sa naznakom "vatrogasni početnik - drugi natječaj".  

Kandidati koji se pravovremeno prijave te ispunjavaju uvjete raspisanog natječaja bit će pozvani na provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti i psihologijsko testiranje koje će se održati za sve kandidate, neovisno o mjestu za koje su izvršili prijavu, u sjedištu Državne vatrogasne škole, Zagreb.Prvi natječaj za upis programa prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar u školskoj godini 2021. / 2022.

**

Državna vatrogasna škola koju je osnovala Republika Hrvatska Uredbom o osnivanju Države vatrogasne škole (Narodne novine br.: 107/20) je pravni slijednik  Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih osnovane Odlukom o osnivanju Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA : 602-01/10-01/01, URBROJ: 36302/02-10-5, od dana 11. ožujka 2010.
 

Kontakt:
Ravnateljica
Ljerka Kopričanec - Matijevac
01/2641-642
e-mail: ljerka.kopricanec@hvz.hr