Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 1772 vijesti.
VOS 09. / 10. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 09./10. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka
zadesio grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 49 tehničkih
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova zgrada, te
izvida samih oštećenja. U dojavama se nalazi...10.04.2020. | VOS

VOS 08. / 09. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 08./09. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio
grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 64 tehničkih
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova zgrada, te
izvida samih oštećenja. U dojavama se još...09.04.2020. | VOS

VOS 07. / 08. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 07./08. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio
grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 83 tehničkih
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova zgrada, te
izvida samih oštećenja. U dojavama se još...08.04.2020. | VOS

VOS 06. / 07. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 06./07. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio Grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 106 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se još...07.04.2020. | VOS

VOS 05. / 06. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 05./06. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio Grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 25 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se još...06.04.2020. | VOS

VOS 4. / 5. travnja

Grad Zagreb

Tijekom dana i noći 04./05. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 154 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se još nalazi...05.04.2020. | VOS

VOS 3. / 4. travnja

Grad Zagreb

Tijekom dana i noći 03./04. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 245 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova, fasada i betonskih dijelova zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se još nalazi...05.04.2020. | VOS

VOS 02. / 03. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 02./03. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio
grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 235 tehničkih intervencija
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih dijelova zgrada, te izvida samih
oštećenja. U dojavama se još nalazi vrlo veliki...03.04.2020. | VOS

VOS 01. / 02. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 01./02. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 68 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih dijelova zgrada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se još nalazi vrlo veliki...02.04.2020. | VOS

VOS 31. ožujka / 01. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana i noći 31. ožujka /01.travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je zadesio grad Zagreb 22. ožujka, vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na 124 tehničke intervencije uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i betonskih djelova zgrada, izvida samih oštećenja koji su prijetnja za stanovnike posebno središta...01.04.2020. | VOS