Arhiva zapošljavanja do kraja 2023.

Hrvatska vatrogasna zajednica

Ispravak dodatnih podataka vezani uz raspisani javni natječaj za prijam u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (12. prosinca 2023.)

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (8. prosinca 2023.)

Dodatni podatci vezani uz raspisani javni natječaj za prijam u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (8. prosinca 2023.)

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (30. studeni 2023.)

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (20. listopada 2023.)

Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (12. listopada 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto vatrogasca - vozača u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi (29. rujna 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto vatrogasca - vozača u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi (29. rujna 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto vatrogasca - vozača u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi (26. rujna 2023.)

Rješenje o izboru kandidata za radno mjesto voditelja Odjela za koordinaciju, mladež, natjecanja i tradiciju u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici (25. rujna 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto vatrogasca u Intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi Zadar (20. rujna 2023.)

Javni natječaj za prijem u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na neodređeno vrijeme (16. lipnja 2023.)

Dodatni podatci vezani uz raspisani javni natječaj za prijam u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto voditelja vatrogasne skupine - instruktora III. vrste - vozača u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi (24. travnja 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto voditelja vatrogasne skupine - instruktora III. vrste - vozača u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi (24. travnja 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto vatrogasca - vozača u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi (24. travnja 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto vatrogasca - vozača u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi (24. travnja 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto vatrogasca u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi (24. travnja 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto vatrogasca u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi (24. travnja 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto voditelja Odjela za zaštitu na radu i zaštitu od požara  (14. travnja 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto voditelja smjene Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 (12. travnja 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto voditelja Službe za program, aktivnosti i sigurnost (12. travnja 2023.)

Odluka o obustavi dijela Javnog natječaja za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme (12. travnja 2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto nadzornice III. vrste za planiranje i suradnju (4. travnja2023.)


OBAVIJEST
Kandidati koji zadovolje u prvoj fazi testiranja, pozvat će u drugu fazu testiranja koja će biti dana 15. 3. 2023. (srijeda) u prostorijama Državne vatrogasne škole, Ksaverska cesta 107, Zagreb s početkom u 09:00 sati (za sva radna mjesta). Kandidati će biti pozvani putem elektroničke pošte.

U drugoj fazi testiranja provodite će se provjera znanja engleskog jezika te rada na računalu. Po završetku navedenog provest će se psihološko testiranje.DRUGI POZIV NA TESTIRANJE
 
Dana 13. 3. 2023. (ponedjeljak) u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Šibenika, Put groblja 2, Šibenik provest će se prva faza testiranja s početkom u 10:00 sati,  provjera tjelesne i motoričke sposobnosti i  to snaga, izdržljivost, koordinacija, pokretljivost, potom visinska provjera te pisana provjera znanja za radna mjesta:
 
Intervencijska vatrogasna postrojba Šibenik 
- vatrogasac - vozač u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi 

Intervencijska vatrogasna postrojba Zadar 
- voditelj vatrogasne skupine - instruktor III. vrste - vozač u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi
- vatrogasac - vozač u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi
- vatrogasac u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi
 
Po završetku tjelesne i motoričke sposobnosti, ukoliko kandidat zadovolji istu uputit će se na visinsku provjeru te ukoliko istu zadovolji uputit će se na pisanu provjeru znanja (sve isti dan). 

Detaljniji podaci o prvoj fazi testiranja nalaze se u dodatnim podacima vezanim uz raspisani natječaj za prijem u državu službu.POZIV NA TESTIRANJE
 
Dana 8.3.2023. (srijeda) provest će se prva faza testiranja, pisana provjera znanja, sposobnosti i vještina za radna mjesta:
- pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za kontinent 
- pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za zračne snage
- voditelj smjene državnog vatrogasnog operativnog centra 193
- nadzornik III. vrste za planiranje i suradnju
- voditelj odjela za opremanje, tehniku, potporu, tjelesnu pripremu i vježbe
- voditelj službe za program, aktivnosti i sigurnost 
- voditelj odjela za zaštitu na radu i zaštitu od požara 
- nadzornik III. vrste (Muzej)
- inspektor vatrogastva - samostalni izvršitelj u Koprivnici za područje Koprivničko - križevačke županije
- inspektor vatrogastva - samostalni izvršitelj u Gospiću za područje Ličko - senjske županije     
- voditelj samostalne službe za unutarnju reviziju
 
Pisana provjera znanja održat će se u prostorijama Državne vatrogasne škole, Ksaverska cesta 107, Zagreb, velika dvorana  prema rasporedu u nastavku.

 S početkom u 09:00 sati za radna mjesta:
-  pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za kontinent 
- voditelj smjene državnog vatrogasnog operativnog centra 193
- nadzornik III. vrste za planiranje i suradnju
- nadzornik III. vrste (Muzej)
- inspektor vatrogastva - samostalni izvršitelj u Koprivnici za područje Koprivničko - križevačke županije
- inspektor vatrogastva - samostalni izvršitelj u Gospiću za područje Ličko - senjske županije     
- voditelj samostalne službe za unutarnju reviziju

S početkom u 10:15 sati za radno mjesto:
-  voditelj službe za program, aktivnosti i sigurnost 
- pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za zračne snage
 
S početkom u 11:30 za radno mjesto:
- voditelj odjela za opremanje, tehniku, potporu, tjelesnu pripremu i vježbe
 
S početkom u 12:45 za radno mjesto:
- voditelj odjela za zaštitu na radu i zaštitu od požara 
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je dobio najmanje 5 bodova.  Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.
Kandidati koji ostvare najmanje 5 bodova uputit će se u daljnju fazu testiranja, provjeru znanja rada na računalu i engleskog jezika, a  o vremenu i mjestu testiranja bit će obaviješteni elektroničkim putem.
Obavijest o vremenu i mjestu testiranja za radna mjesta u Intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi Zadar i Intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi Šibenik objavit će se najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje.
 


Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (8. svibnja 2023.)
Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (11. travnja 2023.)
Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (17. veljače 2023.)
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (8. veljače 2023.)
Dodatni podaci vezani uz raspisani natječaj za prijam u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (8. veljače 2023.)
Dodatni podaci vezani uz raspisani natječaj za prijam u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu II. (8. veljače 2023.)
Narodne novine 14/23 - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Odluka o obustavi dijela Javnog natječaja za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme (20. listopada 2022.)
Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (13. listopada 2022.)

Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto vatrogasac u IVP Šibenik (16. rujna 2022.)
Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto vatrogasac vozač u IVP Šibenik (10. rujna 2022.)
Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto vatrogasac vozač u IVP Šibenik (10. rujna 2022.)
Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto vatrogasac u IVP Šibenik (10. rujna 2022.)
Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto zapovjednika vatrogasne desetine u IVP Šibenik (10. rujna 2022.)
Rješenje o prijamu u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu na radno mjesto tajnika Kabineta (6. rujna 2022.)

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (2. rujna 2022.)
 
 • Javni natječaji i pozivi za iskazivanje interesa za premještaj u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu:
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (8. srpnja 2022.)
Prva faza testiranja, provjera znanja, sposobnosti i vještina po raspisnom javnom natječaju Hrvatske vatrogasne zajednice objavljenom u Narodnim novinama br.: 79/22 provest će se  dana 25.8.2022. (četvrtak) u sjedištu Hrvatske vatrogasne zajednice, Zagreb s početkom u 09:00 sati za radna mjesta:
- tajnik kabineta
- nadzornik III. vrste za planiranje i suradnju
- voditelj Odjela za opremanje, tehniku, potporu, tjelesnu pripremu i vježbe
- inspektor vatrogastva - samostalni izvršitelj u Koprivnici
te dana 26.8.2022. (petak) s početkom u 08:00 sati u Sportskom centru Marinko Kardum, Velimira Škorpika 5, Šibenik za radna mjesta u Intervencijskoj postrojbi Zadar i radna mjesta u Intervencijskoj postrojbi Šibenik.
Kandidati za ranije navedena radna mjesta pozvani su na testiranje putem elektroničke pošte.

Dodatni podatci vezani uz raspisani javni natječaj za prijam u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (8. srpnja 2022.)
Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (23. svibnja 2022.)
Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (4. travnja 2022.)
Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (29. studenoga 2021.)
 
 • Državna vatrogasna škola

Odluka o izboru ravnatelja Državne vatrogasne škole

Poziv na intervju za izbor ravnatelja/ravnateljice Državne vatrogasne škole

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državne vatrogasne škole na vrijeme od četiri godine
 

POZIV NA STRUČNI INTERVJU / PROVJERU PROPISANE RAZINE TJELESNE I MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE (PISANU PROVJERU)

Državna vatrogasna škola 18. kolovoza 2023. godine raspisala je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta I. i III. vrste.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br: 95/23 od 18. kolovoza 2023. godine, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Državne vatrogasne škole i na mrežnim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice.

Kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja za radno mjesto I. vrste:
Vatrogasni instruktor - savjetnik za osposobljavanje:
1. Tršinski Tihomir poziva se na stručni intervju 8.9.2023. u 12:00 sati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto III. vrste:
Vatrogasni tehničar:
1. Došen Fran
2. Jovan Silvio
3. Šikić Marija


pozivaju se na:
- provjeru propisane razine tjelesne i motoričke sposobnosti 8.9.2023. u 8:30 sati
- testiranje (pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina iz područja vatrogasne struke) 8.9.2023. u 10:30 sati
- stručni intervju 8.9.2023. u 12:30 sati

Ostale pojedinosti vezane za poziv/provjeru možete pročitati ... ovdje.

REZULTATI NATJEČAJA: Državna vatrogasna škola - rezultati natječaja objavljenog 18. kolovoza 2023.


Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (18. kolovoza.2023.) 

za radna mjesta:
-  Vatrogasni instruktor - savjetnik za osposobljavanje 2 izvršitelja
-  Vatrogasni instruktor stručni specijalist za ispitivanje i normizaciju tehnike za područje kemije - 1 izvršitelj
-  Vatrogasni tehničar - 3 izvršitelja
-  Serviser vatrogasnih aparata - 2 izvršitelja
Dodatni podaci vezani uz raspisani javni natječaj za prijam u javnu službu u Državnoj vatrogasnoj školi​


Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (28. listopada 2022.) 

za radna mjesta:
-  Tajnik Državne vatrogasne škole 1 izvršitelj
-  Rukovoditelj za financije i nabavu u DVŠ - 1 izvršitelj
-  Vatrogasni tehničar - 2 izvršitelja
-  Serviser vatrogasnih aparata - 2 izvršitelja
Dodatni podaci vezani za raspisani javni natječaj

Poziv na stručni izterviju (11. studenog 2022.)


Vatrogasne organizacije
Sukladno Pravilniku o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba (Narodne novine br. 27/21 i 30/21) te Pravilniku o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika (Narodne novine br. 39/2021) objavljujemo javne natječaje vatrogasnih organizacija

 
 • Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Kapela (17. studenog 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Nova Rača (23. listopada 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Veliki Grđevac (21. rujna 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Ivanska (14. rujna 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Rovišće (13. rujna 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Đulovac (28. listopada 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sirač (18. listopada 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije (27. rujna 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije (2. srpnja 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije

Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Oprisavci (18. prosinca 2023.)
Javni poziv za imenovanje zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednica grada Nova Gradiška (12. prosinca 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Brodski Stupnik (6. prosinca 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sikirevci (6. studenog 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Vrbje (24. kolovoza 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Oriovac (23. svibnja 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Bebrina (20. travnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Staro Petrovo Selo (26. siječnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Vrpolje (30. prosinca 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sikirevci (19. prosinca 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Garčin (8. prosinca 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Bebrina (7. prosinca 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Oprisavci (7. prosinca 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Cernik (5. prosinca 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Brodski Stupnik (5. prosinca 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Velika Kopanica (18. listopada 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Oriovac (9. kolovoza 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Vrbje (3. kolovoza 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Vrbje (1. srpnja 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Oprisavci (9. lipnja 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Rešetari (23. veljače 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Staro Petrovo Selo (15. veljače 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Oriovac (10. veljače 2022.)
Javni natječaj za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije (5. siječnja 2022.)
Javni poziv za imenovanje zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Nova Gradiška (17. prosinca 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Nova Gradiška (6. svibnja 2021.)


 

 • Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije
Javni natječaj za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije (28. svibnja 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Istarske županije
Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Istarske županije (10. prosinca 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Karlovačke županije
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Draganić (11. travnja 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Barilović (27. travnja 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Ribnik (24. veljače 2022.)
Javni natječaj za izbor i imenovanje zapovjednika JVP Grada Karlovca (9. veljače 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Ozlja (7. veljače 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Netretić (17. lipnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Ozlja (15. lipnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Lasinja (15. lipnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Kamanje (8. lipnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Žakanje (26. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Bosiljevo (11. svibnja 2021.)
Javni natječaj županijski vatrogasni zapovjednik VZ Karlovačke županije - pdf verzija
Javni natječaj županijski vatrogasni zapovjednik VZ Karlovačke županije - doc verzija

 
 • Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije
Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice (24. studenog 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Koprivnice (17. siječnja 2023.)
Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije (1. travnja 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Peteranec (23. srpnja 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Gornja Stubica (30. studenog 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Orehovica (2. studenog 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveti Križ Začretje (17. listopada 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Konjščina (4. rujna 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveti Križ Začretje (31. kolovoza 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasnezajednice općine Radoboj (5. srpanj 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice oćine Radoboj (1. lipnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Konjščina (24. travnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Zagorska Sela (13. ožujka 2023.)
Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine (16. prosinca 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Oroslavja (12. rujna 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Gornja Stubica-ponovljeni poziv (26. kolovoza 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Gornja Stubica (3. kolovoza 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveti Križ Začretje (28. srpnja 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveti Križ Začretje (28. srpnja 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveti Križ Začretje (13. lipnja 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Krapine (27. siječnja 2022.)
Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Zagorske Javne vatrogasne postrojbe (29. prosinca 2021.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Oroslavja (22. prosinca 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Bedekovčina
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Krapinske Toplice (23. studenoga 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Kraljevec na Sutli (18. rujna. 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Konjščina (26. srpnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Gornja Stubica (7. srpnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Bedekovčina (15. lipnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Pregrada
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Veliko Trgovišće (26. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Marija Bistrica (26. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Klanjca (19. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Zlatara (19. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Krapinske Toplice
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Zagorska Sela (11. svibnja 2021.)
Javni natječaj_županijski vatrogasni zapovjednik VZ Krapinsko-zagorske (5. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Zabok
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Hum na Sutli (7. svibnja 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije
Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (16. lipnja 2023.)
Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (16. lipnja2023.)

Odluka o poništenju javnog natječaja za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (7. srpnja 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (10. lipanj 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice županije Ličko-senjske (18. kolovoza 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Otočca (23. travnja 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Međimurske županije
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Preloga (7. prosinca 2021.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Mala Subotica (17. studenoga 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Belica (26. listopada 2023.)
II. javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Vratišinec (26. rujna 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Nedelišće (25. rujna 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Šenkovec (4. kolovoza 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Orehovica (25. srpnja 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveta Marija (19. srpnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika vatrogasne zajednice općine Vratišinec (18. srpnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Belica (14. srpnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Domašinec (29. lipanj 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice područja općina Dekanovec - Podturen (23. lipnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Orehovica (21. travnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Mala Subotica (17. travnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveti Juraj na Bregu (21. veljače 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Orehovica (25. siječnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Mala Subotica (24. siječnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Međimurske županije (21. listopada 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Mala Subotica (11. listopada 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveta Marija (15. rujna 2022.)
Odluka o ne utvrđivanju prijedloga za imenovanje vatrogasnog zapovjednika VZŽ Međimurske (15. srpnja 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Mala Subotica (8. srpnja 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveta Marija (7. lipnja 2022.)
Javni natječaj za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Međimurske županije (6. svibnja 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveti Juraj na Bregu (16. veljače 2022.)
Odluka o ne utvrđivanju prijedloga za imenovanje vatrogasnog zapovjednika VZŽ Međimurske (7. veljače 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Međimurske županije (17. prosinca 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Čakovca (26. svibnja 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Podgorač (9. listopada 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Erdut (13. rujna 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Ernestinovo (14. srpnja 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Osijeka (12. srpnja 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čepin (19. svibnja 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Semeljci (6. veljače 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Viljevo (11. studenog 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Magadenovac (18. listopada 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije (29. lipnja 2022.)
Odluka o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Osječko-baranske županije
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Đurđenovac (19. kolovoza 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije (12. srpnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Osijek (6. srpnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Valpovo i Općine Petrijevci (24. svibnja 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Požeško-slavonske županije
Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Požege (8. travnja 2022.)
Javni natječaj za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije (21. siječnja 2022.)

 
 • Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Fužine (14. siječnja 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Ravna Gora
Javni poziv za izbor i imenovanje područnog vatrogasnog zapovjednika otoka Raba (20. travnja 2021.)
Javni natječaj za izbor i imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije - pdf verzija

 
 • Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke županije
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Lekenik (27. rujna 2023.)
Natječaj za zapošljavanje vatrogasaca u Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) (24. kolovoza 2023.)
Natječaj za zapošljavanje vatrogasaca u Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) (6. srpanj 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Petrinje (24. veljače 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne postrojbe Kutina (2. rujna 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Lekenik (25. travnja 2022.)
Javni natječaj za izbor zapovjednika Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije (23. ožujka 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Popovače (21. ožujka 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Lipovljani (5. siječnja 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice područja Hrvatska Kostajnica (16. prosinca 2021.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Lekenik (15. prosinca 2021.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Lipovljani (10. prosinca 2021.)
Odluka Predsjedništva Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije o neizboru kandidata po javnom natječaju
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Popovača (25. studenoga 2021.)
Javni natječaj za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije (4.11.2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Martinska Ves (16. lipnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Gline (9. lipnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednic općine Sunja (17. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Velika Ludina (6. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Jasenovac (5. svibnja 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije
Javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira (11. travnja 2023.)
Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira (1. veljače 2023.)
Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske (18. ožujka 2022.)
Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske (24. prosinca 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Imotskog (23. rujna 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Kaštela
Javni natječaj_županijski vatrogasni zapovjednik_ VZ Splitsko_dalmatinske županije
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Omiša (3. svibnja 2021)

 
 • Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije
Javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša (10. studenog 2023.)
Javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vodice (7. srpanj 2023.)
Javni natječaj za izbor i imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša (14. prosinca 2022.)
Javni natječaj_županijski vatrogasni zapovjednik VZ Šibensko-kninske županije (26. travnja 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Varaždinske županije
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Maruševec (26. listopada 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ (4. listopada 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika zajednice općine Jalžabet (1. rujna 2023.)
Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika zajednice općine Jalžabet  (1. rujna 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Visoko (16. kolovoza 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Veliki Bukovec (3. svibnja 2023.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva Svibovec Podravski (20. travnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Veliki Bukovec (20. prosinca 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Gornji Kneginec (23. rujna 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Maruševec (8. kolovoza 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Jalžabet (25. srpnja 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Veliki Bukovec (21. lipnja 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Lepoglave (3. ožujka 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Veliki Bukovec (18. veljače 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje vatrogasnog zapovjednika - Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Voća (20. prosinca 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Visoko (13. prosinca 2021.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Gornji Kneginec (8. studenog 2021.)
Javni poziv za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Breznica (8. studenog 2021.)
Javni poziv za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Veliki Bukovec (2. rujna 2021.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Varaždinske županije (15. kolovoza 2021.)
Javni poziv za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Gornji Kneginec (19. srpnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Breznički Hum (6. srpnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Novog Marofa
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ (25. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Ivanca (30.04.2021)

 
 • Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije
Javni poziv za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika Općine Crnac (12. prosinca 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika Općine Sopje (31. listopada 2023.)
Javni natječaj za izbor županijskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije (14. travnja 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Voćin (4. travnja 2023.)
Javni natječaj za izbor i imenovanje zapovjednika JVP Grada Slatine (10. ožujka 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Čađavica (2. ožujka 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Crnac (6. listopada 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sopje (2. svibnja 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Čađavica (12. travnja 2022.)
Javni natječaj za izbor zapovjednika Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije (2. veljače 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Crnac (8. studenog 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Špišić Bukovica (2. kolovoza 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Lukač (17. lipnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne  zajednice općine Suhopolje (31. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Gradina (28. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Pitomača (11. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Orahovice
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Gradina (4. svibnja 2021.)
Javni natječaj za izbor županijskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije (3. studenog 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije
Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vukovar (21. lipnja 2023.)
Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci (2. kolovoza 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Vrbanja (14. travnja 2022.)
Javni natječaj za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice županije Vukovarsko-srijemske (4. ožujka 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Vrbanja (10. siječnja 2022.)
Javni natječaj za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije (22. studenoga 2021.)
Javni natječaj za imenovanje zapovjednika JVP Vinkovci (30. kolovoza 2021., NATJEČAJ PONIŠTEN)
Odluka o poništenju javnog natječaja za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci (13. rujna 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Zadarske županije
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Područne vatrogasne zajednice Velebit (7. veljače 2023.
ISPRAVAK Javnog poziva za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Zadra (28. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Zadra (26. svibnja 2021.)
Javni natječaj_županijski zapovjednik VZ Zadarske županije (5. svibnja 2021.)

 
 • Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Pisarovina (11. kolovoza 2023.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Pisarovina (9. lipnja 2023.)
Javni natječaj za izbor i imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Ivanić-Grada (23. prosinca 2022.)
Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije (26. listopada 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Orle (2. lipnja 2022.)
Javni poziv za izbor i imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Orle (19. travnja 2022.)
Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije (24. ožujka 2022.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Brdovec (9. prosinca 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Farkaševac (5. studenog 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Žumberak (14. srpnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Sveti Ivan Zelina
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Dubrava (28. lipnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Brckovljani (17. lipnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Pisarovina (26. svibnja 2021.)
Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Brdovec (21. svibnja 2021.)
Javni natječaj_županijski vatrogasni zapovjednik_VZ Zagrebačke županije