Minimalni financijski standardi

Slika /slike/hvz slike/minimalni-financijski-standardi.jpg
Člankom 123. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br.: 125/19, 114/22) propisano je decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode javnih vatrogasnih postrojbi u jedinicama lokalne samouprave i u Gradu Zagrebu.

U skladu s navedenim Vlada Republike Hrvatske za svaku proračunsku godinu donosi uredbu o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi.