Časopis "Vatrogastvo i upravljanje požarima"

Hrvatska vatrogasna zajednica objavljuje znanstvene i stručne članke iz područja vatrogastva i zaštite od požara u cilju promicanja vatrogasne struke. Svaki članak podliježe dvostruko slijepoj recenziji.

Danas se radovi objavljeni u časopisu „Vatrogastvo i upravljanje požarima“ citiraju  u sljedećim bazama podataka: CAB ABSTRACT, GLOBAL HEALTH, SJIFACTOR, International Scientific Indexing,  Euroasian Scientific Journal Indeks, Research Bible i Hrčak. 

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, dvostruka, svi radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2011.

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Tehničke znanosti; Temeljne tehničke znanosti; Interdisciplinarne tehničke znanosti; Biotehničke znanosti; Šumarstvo;

Uključen u Hrčak: 24. svibnja 2013.

Prava korištenja: Puni tekstovi radova ovog časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava.

Arhivu objavljenog časopisa možete pronaći na poveznici

Impressum

16.01.2024. | pdf (638kb)

Upute autorima

16.01.2024. | pdf (949kb)

Upute recezentima

16.01.2024. | pdf (350kb)