Časopis "Vatrogasni vjesnik"

Na konstituirajućoj Skupštini Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice 1876. godine dan je prijedlog o pokretanju službenog hrvatskog vatrogasnog glasila. Prvi broj „Vatrogasnog viestnika“ je izašao 5. siječnja 1896. godine. Časopis je izdan sa ciljem promicanja vatrogastva i izvještavanja o vatrogasnim aktivnostima dobrovoljnih vatrogasnih društava, izlazio je u raznim formatim te nekoliko puta mijenjao ime, ali je ostao glavno glasilo hrvatskih vatrogasaca.

I danas  „Vatrogasni vjesnik“ uspješno prati sva događanja bitna za hrvatsko vatrogastvo putem stručnih članaka, prikaza vatrogasnih intervencija i drugih bitnih segmenata iz vatrogasnog života.

Danas se radovi objavljeni u časopisu „Vatrogastvo i upravljanje požarima“ citiraju  u sljedećim bazama podataka: CAB ABSTRACT, GLOBAL HEALTH, SJIFACTOR, International Scientific Indexing,  Euroasian Scientific Journal Indeks, Research Bible i Hrčak. 

Arhivu vatrogasnih vjesnika možete pronaći na poveznici.