Konferencija o šumskim požarima

Slika /slike/Vijesti/Konferencija o šumskim požarima Podgorica (2).jpeg

U organizaciji „Inicijative za pripravnost i prevenciju katastrofa za jugoistočnu Europu“ DPPI SEE, u Podgorici je održana konferencija o šumskim požarima

U Podgorici, u Crnoj Gori, 9. i 10. svibnja 2023. održana je međunarodna konferencija o šumskim požarima na kojoj su sudjelovali predstavnici zemalja članica „Inicijative za pripravnost i prevenciju katastrofa za jugoistočnu Europu“ DPPI SEE (Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe).
Dvodnevna konferencija imala je dvije teme i to prevenciju šumskih požara te gašenje šumskih požara u DPPI SEE regiji. Sudionici konferencije razmijenili su iskustva iz svojih zemalja u prevenciji i gašenju šumskih požara.

Republiku Hrvatsku predstavljali su Joško Grančić, pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje i Petar Kovačić, voditelj službe za logističko-tehničku potporu i osposobljavanje Hrvatske vatrogasne zajednice.

U okviru konferencije upriličen je posjet Službi zaštite i spašavanja Bar i upoznavanje s radom iste. Nakon rasprave na konferenciji je zaključeno da DPPI SEE podržava dosadašnju te će poticati još jaču regionalnu suradnju u razmjeni podataka u preventivnom i operativnom djelovanju među državama članicama kao i ubrzanje procesa razmjene tih podataka. Također, vidljiva je specifičnost nacionalnih zakonodavnih okvira te će DPPI SEE raditi na unaprjeđenju suradnje zemalja u regiji. Od iznimne su važnosti i pravovremeno reagiranje na požare otvorenih prostora, detekcija ranog otkrivanja požara, podizanje svijesti građana o posljedicama požara, meteorološka upozorenja te sankcioniranje počinitelja koji izazivaju požare. Također je naglašena potreba permanentnog rada na povećanju ljudskih i materijalnih kapaciteta kao i razvoj vatrogasnih modula za gašenje šumskih požara.     

„Inicijativu za pripravnost i prevenciju katastrofa” (DPPI) pokrenuo je u studenom 2000. Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Europu u nastojanju da pridonese razvoju kohezivne regionalne strategije za spremnost i prevenciju katastrofa za svojih 10 država članica (Albanija, Bosna i Hercegovina i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Rumunjska, Srbija, Slovenija i Turska). DPPI je zamišljen kao aktivnost koja nastoji pružiti okvir za zemlje jugoistočne Europe za razvoj programa i projekata koji vode ka ojačanim sposobnostima u prevenciji i odgovoru na prirodne katastrofe i katastrofe koje uzrokuje čovjek. Također okuplja zemlje donatore i međunarodne vladine i nevladine organizacije radi koordinacije aktivnosti i utvrđivanja potreba kako bi se poboljšala učinkovitost nacionalnih sustava upravljanja katastrofama unutar okvira regionalne suradnje.
 

Pisane vijesti | Hrvatska vatrogasna zajednica