Požari otvorenog prostora

Europski informacijski sustav za šumske požare

Europski informacijski sustav za šumske požare (EFFIS) sastoji se od modularnog internetskog geografskog informacijskog sustava koji daje informacije u gotovo stvarnom vremenu te starije informacije o šumskim požarima i sustavima za nadzor šumskih požara u Europi, na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi. Praćenje požara putem EFFIS-a obuhvaća cijeli požarni ciklus, a usluga pruža informacije o uvjetima prije požara i procjene štete nakon njega.
Europski informacijski sustav za šumske požare (EFFIS) uspostavila je Europska komisija (EK) u suradnji s nacionalnim vatrogasnim upravama radi pružanja potpore službama za zaštitu šuma od požara u EU-u i susjednim zemljama te radi pružanja usklađenih informacija o šumskim požarima u Europi službama Europske komisije i Europskom parlamentu.
Od 1998. EFFIS podupire mreža stručnjaka iz zemalja u okviru takozvane Stručne skupine za šumske požare, koja je registrirana pri Glavnom tajništvu Europske komisije. Skupinu čine stručnjaci iz 43 zemlje na području Europe, Bliskog istoka i sjeverne Afrike.
EFFIS obuhvaća sljedeće module, počevši od stanja prije požara:
1.procjenu opasnosti od požara
2.brzu procjenu štete, koja obuhvaća
     (2.1.) otkrivanje aktivnih požara
     (2.2.) procjenu ozbiljnosti požara i
     (2.3.) procjenu štete pokrova zemljišta
3. procjenu emisija i širenje dima
4. procjenu potencijalnog gubitka tla i
5. obnovu vegetacije.
Modul s vijestima o požarima (Fire News) je modul EFFIS-a koji pruža potporu praćenju požara pa se u njemu na temelju geolokacije mogu pronaći sve vijesti povezane sa šumskim požarima koje se objavljuju na internetu na svim europskim jezicima.
Informacije u gotovo stvarnom vremenu o prvim dvama navedenim modulima pružaju se preko takozvanog preglednika „trenutačnog stanja”.
Srž EFFIS-a čini baza podataka o požarima, koja obuhvaća podrobne informacije iz pojedinačnih izvješća o požarima koja su dostavile zemlje koje sudjeluju u mreži EFFIS-a. Podaci u bazi podataka trenutačno obuhvaćaju gotovo 2 milijuna izvješća koja su dostavile 22 zemlje. Informacije o podacima u bazi podataka pružaju se preko aplikacije s povijesnim podacima o požarima EFFIS-a.
IZVOR: https://www.copernicus.eu/hr/europski-informacijski-sustav-za-sumske-pozare
 

 
POVEZNICE NA OBJAVLJENE STATISTIČKE PODATKE I  DOKUMENTE EFFIS (European Forest Fire Information System)
 
https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis.statistics/estimates
https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis.statistics/seasonaltrend
 
https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports
 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130136


EUROPSKI POJMOVNIK ZA POŽARE RASLINJA I ŠUMSKE POŽARE