Zaštita od poplava

Hrvatska vatrogasna zajednica, uz već tradicionalnu suradnju vatrogasnih postrojbi prilikom poplava, intenzivirala je s djelatnicima Hrvatskih voda kontakte i suradnju u pogledu razmjene korisnih informacija vezano uz planiranje te posljedično i djelovanje vatrogasnog sustava u poplavama.
 
Niže navedeno su linkovi na Portal Hrvatskih voda s potencijalno korisnim informacijama, karte opasnosti od poplava i različite planske dokumente:


Hrvatske vode - Vodostaji (voda.hr)
Obrana od poplava | Hrvatske vode (voda.hr)
Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava - 2019. | Hrvatske vode (voda.hr)
Registar poplavnih događaja | Hrvatske vode (voda.hr)
Plan 2022.-2027. | Hrvatske vode (voda.hr)  
Geoportal | Hrvatske vode (voda.hr)

Standardni operativni postupci:
Tehničke intervencije na vodi i pod vodom - potpisani dokument