Zakoni i propisi

Zakoni:


Pravilnici:

 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima - NN 110/2020
 • Pravilnik o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je prouzročio smrt radnika – NN 111/2020
 • Pravilnik o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva – NN 111/2020
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice – NN 111/2020
 • Pravilnik o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama – NN 104/2020
 • Jedinstveni cjenik za obračun troškova vatrogasne intervencije na prometnicama - cjenik
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara - NN 62/94
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara - NN 32/97
 • Pravilnik o zapaljivim tekućinama - NN 54/99
 • Pravilnik o vatrogasnoj tehnici - NN 5/2021
 • Pravilnik o postupku izbora županijskog vatogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba - NN 27/2021
 • Ispravak Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba - NN 30/2021
 • Pravilnik o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika - NN 39/2021
 • Cjenik vatrogasnih intervencija - NN 74/2021
 • Izmjene Cjenika vatrogasnih intervencija - NN 156/2022
 • Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice - NN 80/2021
 • Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka - potpisani dokument (čitljivo poglavlje VI.) ili NN 80/2021
 • Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama - NN 115/2020


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku:

 • Program atkivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini - preuzmi , preuzmi pdf


Temeljni akti HVZ-a:

 • Pravila vatrogasne službe 2011. - preuzmi
 • Vjerodostojno tumačenje čl. 5 Pravila vatrogasne službe - preuzmi


Upute i mišljenja:

 • MRMS - obavljanje gospodarske djelatnosti vatrogasnih društava  - preuzmi
 • Ministarstvo uprave - primjena Zakona o udrugama, uputa - preuzmi


Obrasci: