Jednostavna nabava

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su Uputom o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave - pdf verzija
Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave - doc verzija

Prilog 1a-Obrazac Zahtjeva za pokretanje postupka nabave roba-usluga-radova - pdf verzija
Prilog 1a-Obrazac Zahtjeva za pokretanje postupka nabave roba-usluga-radova - doc verzija

Prilog 1b-Obrazac Zahtejeva za pokretanje postupka nabave roba-usluga-radova sa uputama - pdf verzija
Prilog 1b-Obrazac Zahtejeva za pokretanje postupka nabave roba-usluga-radova sa uputama - doc verzijaPozivi na dostavu ponuda:

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Supetar (otok Brač)
Evidencijski broj nabave: 150-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 05. lipnja 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 150-24 JDN

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Jelsa (otok Hvar)
Evidencijski broj nabave: 110-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 03. lipnja 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 110-24 JDN

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Jelsa (otok Hvar)
Evidencijski broj nabave: 109-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 03. lipnja 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 109-24 JDN

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Uble (otok Lastovo)
Evidencijski broj nabave: 113-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 03. lipnja 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 113-24 JDN

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Uble (otok Lastovo)
Evidencijski broj nabave: 112-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 03. lipnja 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 112-24 JDN

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Božava (Dugi otok)
Evidencijski broj nabave: 108-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 31. svibnja 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 108-24 JDN

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Božava (Dugi otok)
Evidencijski broj nabave: 107-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 29. svibnja 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 107-24 JDN

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Zvekovica
Evidencijski broj nabave: 104-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 29. svibnja 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 104-24 JDN

Postupak jednostavne nabave: Pjenilo za gašenje požara klase A i B (3%)
Evidencijski broj nabave: 014-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 9. svibnja 2024. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 014-24 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 014-24 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasno interventno odijelo
Evidencijski broj nabave: 033-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 26. travnja 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 033-24 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 033-24 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Zaštitne rukavice interventne
Evidencijski broj nabave: 041-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 23. travnja 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 041-24 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 041-24 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Avionske karte
Evidencijski broj nabave: 006-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 08. travnja 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 006-24 JDN
Izmjena 2: 006-24 JDN-Izmjena 2
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 006-24 JDN-Odluka o poništenju

Postupak jednostavne nabave: Kaciga zaštitna
Evidencijski broj nabave: 039-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 08. travnja 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 039-24 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 039-24 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Kompresor
Evidencijski broj nabave: 122-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 27. ožujka 2024. u 12:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 122-24 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 122-24 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Balon-reflektor za rasvjetu
Evidencijski broj nabave: 129-24 JDN
Rok za predaju ponuda: do 27. ožujka 2024. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 129-24 JDN
Izmjena 1: 129-24 JDN-Izmjena 1
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 129-24 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasne košulje radne
Evidencijski broj nabave: 046-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 5. prosinca 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 046-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 046-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasno donje rublje
Evidencijski broj nabave: 033-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 01. prosinca 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 033-23 JDN
Odgovor na primjedbe i pitanja potencijalnih ponuditelja br. 1: 033-23 JDN-Odgovor na primjedbe i pitanja potencijalnih ponuditelja br. 1
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 033-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasna armatura
Evidencijski broj nabave: 027-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 21. studenoga 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 027-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 027-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Potopna pumpa
Evidencijski broj nabave: 131-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 02. studenoga 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 131-23 JDN
Odgovor na primjedbe i pitanja potencijalnih ponuditelja br. 1: 131-23 JDN-Odgovor na primjedbe i pitanja potencijalnih ponuditelja br. 1
Izmjena tehničke specifikacije: 131-23-1. Izmjena tehničke specifikacije
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 131-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Radio uređaji Motorola
Evidencijski broj nabave: 125-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 26. listopada 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 125-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 125-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Usisavač za vodu s pumpom
Evidencijski broj nabave: 138-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 24. listopada 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 138-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 138-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Terensko vozilo - QUAD
Evidencijski broj nabave: 169-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 5. listopada 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 169-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 169-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Balon - reflektor za rasvjetu
Evidencijski broj nabave: 171-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 27. rujna 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 171-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 171-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Termo rezač
Evidencijski broj nabave: 136-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 26. rujna 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 136-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 136-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Cipele radne
Evidencijski broj nabave: 035-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 7. srpnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 035-23 JDN
Odluka o poništenju: 035-23 JDN-Odluka o poništenju

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Zaton
Evidencijski broj nabave: 155-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 155-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 155-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Supetar
Evidencijski broj nabave: 154-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 154-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 154-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Smještaj i prehrana vatrogasaca dislokacija Zadar
Evidencijski broj nabave: 104-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 104-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 104-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Zvekovica
Evidencijski broj nabave: 103-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 103-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 103-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Uble
Evidencijski broj nabave: 113-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 113-23 JDN 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 113-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Uble
Evidencijski broj nabave: 112-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 112-23 JDN 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 112-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Jelsa
Evidencijski broj nabave: 109-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 109-23 JDN 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 109-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Jelsa
Evidencijski broj nabave: 108-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 108-23 JDN 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 108-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Prehrana vatrogasaca dislokacija Božava
Evidencijski broj nabave: 107-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 107-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 107-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Smještaj vatrogasaca dislokacija Božava
Evidencijski broj nabave: 106-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 12. lipnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 106-23 JDN 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 106-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasni ruksak
Evidencijski broj nabave: 025-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 31. svibnja 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 025-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 025-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Kombinezon za šumske požare
Evidencijski broj nabave: 041-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 29. svibnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 041-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 041-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasno interventno odijelo
Evidencijski broj nabave: 034-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 26. svibnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 034-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 034-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Pjenilo za gašenje požara klase A i B (3%)
Evidencijski broj nabave: 011-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 3. svibnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 011-23 JDN
Pojašnjenje dokumentacije o nabavi: Pojašnjenje DoN-1
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 011-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Kaciga zaštitna
Evidencijski broj nabave: 040-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 28. travnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 040-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 040-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Plutajuća pumpa
Evidencijski broj nabave: 130-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 24. travnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 130-23 JDN
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 130-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Vatrogasne čizme za šumske požare
Evidencijski broj nabave: 038-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 21. travnja 2023. u 10:00 sati
Dokumentacija o nabavi: 038-23 JDN
Pojašnjenje dokumentacije o nabavi: Pojašnjenje DoN-1
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: 038-23 JDN-Odluka o odabiru

Postupak jednostavne nabave: Avionske karte - 1. izmjena
Evidencijski broj nabave: 001-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 31. ožujka 2023. u 12:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 001-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Avionske karte
Evidencijski broj nabave: 001-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 30. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 001-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Motorna pila
Evidencijski broj nabave: 132-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 29. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 132-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Zaštitne rukavice interventne
Evidencijski broj nabave: 042-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 22. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 042-23 JDN

Postupak jednostavne nabave: Kompresor
Evidencijski broj nabave: 127-23 JDN
Rok za predaju ponuda: do 13. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi: 127-23 JDN


2022.
2021.

ARHIVA