2023.

Slika /slike/dislokacije.jpg

Požarna sezona 2023.

Vatrogasne intervencije pratite na poveznici: https://bit.ly/3v9NVO8

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. veljače 2023. donijela je Zaključak KLASA: 022-03/23- 07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2, od 8. veljače 2023. kojim je donijela Program aktivnosti za 2023. godinu
Na Razdjelu 039 Hrvatska vatrogasna zajednica, Glava 05, u okviru Programa 2607 Organiziranje i provođenje vatrogasne djelatnosti osiguran je iznos od 5.282.500,00 EUR za 2023. godinu, a na Razdjelu 030, Glavi 05 Ministarstvo obrane osiguran je iznos od 16.669.746,00 EUR za 2023. godinu.
Ukupno:  21.952.246,00 EUR
 
Intervencijske vatrogasne postrojbe (IVP)
• Sastavni su dio HVZ i namijenjene za brzi odgovor kada lokalne snage nisu dostatne
• Dodatno se popunjavaju za vrijeme požarne sezone s profesionalnim vatrogascima iz postrojbi kontinentalnog dijela RH i sezonskim gasiteljima,
• IVP rukovodi ustrojenim sezonskim intervencijskim vatrogasnim postrojbama na otocima,
• IVP su osposobljene i opremljene za interveniranje pri raznim ugrozama (požari, potresi, poplave, spašavanje iz dubina i visina, helikoptersko spašavanje i sl.)
• IVP u suradnji s DVŠ provodi programe specijalističkog osposobljavanja,
• Temeljni su dio vatrogasnih snaga za pružanje međunarodne pomoći.
 
Dio operativnih vatrogasnih snaga RH (priobalje)

 • Intervencijska vatrogasna postrojba, 60 pripadnika
 • (Zrakoplovna baza Zemunik)      
 • Zrakoplovna baza Divulje (kod Splita)
 • 39 javnih vatrogasnih postrojbi  
 • 1.371 profesionalnih vatrogasaca
 • 283 dobrovoljna vatrogasna društva
 • 2.853 dobrovoljna vatrogasca 

U ovoj je godini odobreno zapošljavanje:
 • 1.131 sezonskih vatrogasaca
 • 25 domicilni vatrogasac
 
Ukupne snage sustava vatrogastva RH
Postrojbe su povezane u:
 • 142 vatrogasne zajednice općina,
 • 72 vatrogasnih zajednica gradova,
 • 25 vatrogasnih zajednica područja te u
 • 21 vatrogasnih zajednica županija i VZ Grada Zagreba.

Glavnu operativnu snagu vatrogastva čini:
 • 3.041 profesionalnih vatrogasaca u JVP i DVD (2.638 u JVP i 403 u DVD)
 • 31.621 operativnih članova DVD (od toga oko 374 članova DVD-a u gospodarstvu),
 • 1.760 teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava
U vatrogasne organizacije su udružena i:
 • 28.209 izvršna člana,
 • 42.350 ostalih članova, pomažućih, pričuvnih i
 • vatrogasnih veterana (od toga 21.935 ostalih članova),
 • 11.481 članova vatrogasnog podmlatka te
 • 14.031 članova vatrogasne mladeži.
UKUPNO: 124.947 pripadnika vatrogasnih organizacija
Sustav vatrogastva raspolaže s ukupno 4.744 vatrogasna vozila, 74 plovila i 17 dronova
 
Zračne protupožarne snage raspolažu:
 • do 5 kom. Canadair CL 415
 • do 6 kom. AT 802
 • 1 kom. Mi-171-Sh helikopter
 • 1 kom zrakoplov PC-9 M (izviđanje i ostale zadaće)
 • BZS „Orbiter 3”