VOS 28. / 29. travnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 28. / 29. travnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 28. travnja 2021. godine angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – angažirane su domicilne snage (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – nije bilo potrebe za angažiranjem lokalnih snaga (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja– angažirane su domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 28.travnja 2021. godine ukupno je angažirano 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila. Evidentirano je 6 vatrogasnih intervencija.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Vatrogasci su tijekom dana izvršili prijevoz pitke vode za građane.
 
Primorsko-goranska županija
Dana 28. travnja u 07:11 sati ŽVOC Rijeka zaprimila je dojavu o požaru napuštenog gospodarskog objekta na adresi Rab, Palit br. 161. Požarom je bilo zahvaćeno 200 m2 međukatne konstrukcije, soba i hodnik dužine 20m. Također na istom objektu  dvije sobe i sanitarni čvor su bili djelomično zahvaćeni požarom. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 15 vatrogasca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD Rab.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 10:54 sati.
 
 

VOS | VOS