VOS 28. / 29. prosinca 2020.

Slika /slike/Potres Sisak.jpg

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 28. / 29. prosinca 2020. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Dana 28. prosinca 2020. u 06:28 sati u blizini Petrinje seizmografi Seizmološke službe zabilježili su jak potres na dubini od oko 10 km. Magnituda potresa iznosila je 5,0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VII° EMS ljestvice. Potres se osjetio na području cijele sjeverozapadne Hrvatske ali najviše na području gradova Petrinja i Sisak gdje je i prouzročio najveće posljedice. Nakon ovog najjačeg podrhtavanja, slijedio je niz manjih potresa te ponovno dva jaka magnitude 4,7° i 4,1° prema Richteru u razmaku od samo dvije minute (u 07:49 i 07:51 sati) na istoj dubini te intenziteta u epicentru VII° i VI  stupnjeva EMS ljestvice.
Odmah nakon prvog potresa pa sve do večernjih sati Vatrogasna postrojba Grada Petrinje dobila je više od 500 dojava vezanih za potrese. Na terenu je nešto više od 80 vatrogasaca iz Javnih vatrogasnih postrojbi Petrinja, Novska i Kutina, i DVD-a Petrinja, Hrastovica, Taborište, Mošćenica, Nebojan, Mala Gorica, Topusko, Lipovljan i Hrvatska Kostajnica sa 20-ak vozila. Nekoliko desetaka izlazaka se odnosilo na hitne intervencije, ostale su vezane za saniranje i uklanjanje opasnih dimnjaka i građevinskih elemenata koji su prijetili od pada. Tijekom cijelog dana i noći vatrogasci su bili na terenu, a saniranje posljedica i smanjenje ugroza za stanovništvo će se raditi i slijedećih dana.
Vatrogasni operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska, a vezano za potres koji se dogodio 28.12.2020. godine u 6:28 sati, te kasnija dva potresa, tijekom dana zaprimio je više od 300 poziva građana od toga na užem dijelu grada 275 poziva. Najčešće se radilo o rušenju dimnjaka i crjepova sa kuća, stambenih i poslovnih zgrada te jedna intervencija u jutarnjim satima kada su vatrogasci JVP Sisak sa dotrajale stambene zgrade u samom centru grada spasili dvije starije osobe kojima se urušilo stubište i dio poda stana u kojem žive te im je bio ugrožen život.
Na saniranju posljedica potresa sudjelovalo je oko 50 vatrogasaca sa 20-ak vozila te su obišli, odradili i sanirali oko 100 intervencija, dok su ostale opasne lokacije obilježene i omeđene trakama i sanirat će se u narednim danima.
 
Grad Zagreb
Dana 28. prosinca potres koji se dogodio na području Sisačko moslavačke županije snažno se osjetio i u Zagrebu tako da je potaknuo nekoliko oštećenja na objektima (dimnjaci, fasade i krovišta) koji su stradali u mjesecu ožujku. Vatrogasci JVP Zagreb su imali 15 intervencija koje su se odnosile na razna oštećenja dimnjaka, skidanje crijepova i fasada, sudjelovalo je kumulativno ukupno 45 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila.
  
Primorsko-goranska županija
ŽVOC Rijeka zaprimio je 28. prosinca u vremenu od 12:16 do 21:31 sati dojave za 13 tehničkih intervencija na području županije koje su uzrokovane olujnim vjetrom (jugom) ili većim oborinama. Većinom se radilo o intervencijama uklanjanja stabala ili granja, te zbog posljedica oštećenih krovova te stakla i drugih oštećenja sa objekta i ispumpavanja vode, a na širem području Opatije, Rijeke, Krka, Malog Lošinja i Delnica.
 
Zadarska županija 
ŽVOC Zadar zaprimio je 28. prosinca od 08:49 do 22:45 sati dojave za 7 tehničkih intervencija na području zadarske županije koje su uzrokovane olujnim vjetrom (jugom). Većinom se radilo o intervencijama uklanjanja stabala te tehničkih intervencija na objektima na području Biograda na Moru, Velog Iža, Crnog , Zemunika Donjeg, Benkovačkog Sela i Zadra.
 
Šibensko-kninska županija 
ŽVOC Šibenik zaprimio je 28. prosinca od 13:09 do 21:57 sati dojave za 13 tehničkih intervencija na području Šibensko-kninske županije koje su uzrokovane olujnim vjetrom (jugom). Većinom se radilo o intervencijama uklanjanja stabala ili granja, te zbog posljedica oštećenih limova i oluka sa krovova te stakla sa objekata na širem području Šibenika, Tisnog, Vodica, Primoštena te kod Podorljaka.
 
Dubrovačko-neretvanska županija
JVP Mljet je 28.prosinca od 09:14 sati pa do 16:03 sata imao 11 tehničkih intervencija uvjetovanih olujnim nevremenom koje je zahvatilo cijelo priobalje. Radilo se o intervencijama spašavanja ribarskih barki ili izvlačenja već potopljenih barki, spašavanje osoba, uklanjanja stabala sa prometnica većinom na lokalitetu Saplunara te Sobri, Polači i Babinom Polju na otoku Mljetu.  U tim intervencijama sudjelovala su kumulativno 32 vatrogasca sa 11 vozila.
 
 

VOS | VOS