VOS 25. / 26. travnja 2021.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 25. / 26. travnja 2021. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 25. travnja 2021. godine nije bilo potrebe za angažiranjem vatrogasnih snaga.
  • Na području VOZ Glina – nije bilo potrebe za angažiranjem lokalnih snaga (DVD Glina).
  • Na području VOZ Sisak – nije bilo potrebe za angažiranjem lokalnih snaga (JVP Sisak).
  • Na području VOZ Petrinja – nije bilo potrebe za angažiranjem lokalnih snaga (JVP Petrinja).
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Tijekom dana nije bilo vatrogasnih intervencija po vatrogasnim operativnim zonama.
 
Ličko – senjska županija
Dana 25. travnja u 15:17 sati DVD Brinje zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Križpolje. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Brinje.
Požar je ugašen u 17:55 sati.
 
Koprivničko – križevačka županija
Dana 25. travnja u 20:58 sati JVP Koprivnica zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Vinogradska ulica 41 D, Glogovac. Požarom je bilo zahvaćeno 20 m2 kuće te je prijetila opasnost širenja na susjedni objekt. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 19 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Koprivnica, DVD-a Glogovac i DVD-a Koprivnički Bregi.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 00:34 sati.
 
Požeško – slavonska županija

Dana 26. travnja u 01:01 sati JVP Požeško-slavonske županije zaprimila je dojavu o požaru gospodarskog objekta na adresi Veliki Banovac br. 49. Požarom je bilo zahvaćeno krovište štaglja površine 40 m2 koje je u potpunosti izgorjelo te je brzom intervencijom vatrogasaca spriječena veća šteta. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 23 vatrogasca sa pet vatrogasnih vozila iz JVP Požeško-slavonske županije, DVD-a: Veliki Banovac, Donja Obrijež i Pakrac.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca je završila u 02:49 sati.

VOS | VOS