VOS 24. / 25. rujan

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 24. / 25. rujan 2020. godine od 07:00 do 07:00 sati

Karlovačka županija
Dana 24. rujna u 08:33 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na uređenom odlagalištu komunalnog otpada na lokaciji Popovo Selo (Ogulin) – Gojak. Požarom je bio zahvaćen otpad na površini od 1800 m 2 . Pošto se radilo o podzemnom požaru, angažiran je bager komunalnog poduzeća koji je vršio prekapanje smeća, a vatrogasci su zalijevali isto. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP Ogulin i DVD-a: Ogulin, Josipdol i Zagorje. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:16 sati.

VOS | VOS