VOS 23. / 24. rujan

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 23. / 24. rujan 2020. godine od 07:00 do 07:00 sati

Splitsko-dalmatinska županija
Tijekom promatranog razdoblja, a uslijed obilnih kiša, vatrogasci su bili angažirani na 10 tehničkih intervencija, pretežito ispumpavanja vode. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 25 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Mladost, Kaštel Gomilica i Jelsa.

VOS | VOS