Sastanak za provedbu pilota EU projekta Silvanus

  • Slika /slike/Galerije/1669200469170.jpg
  • Slika

  • Slika

Održan je prvi radni sastanak za provedbu pilota EU projekta Silvanus u Vatrogasnom trenažnom centru "Šapjane" u Primorsko-goranskoj županiji.

Na sastanku održanom 22. studenog nazočili su predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Nakon uvodne riječi održana je prezentacija o dosadašnjem tijeku prenamjene bivše vojarne "Boršt" u Vatrogasnom trenažnom centru "Šapjane", nakon čega se krenulo u razradu pilot vježbe u sklopu EU projekta Silvanus, koja će biti održana u proljeće sljedeće godine.

Demonstracijska vježba gašenja šumskog požara će biti podijeljena na fazu A - "prevencija i priprema" i fazu B - "detekciju i monitoring" te su podijeljeni zadaci provedbe faza vježbe između predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije.

EU-projekt SILVANUS planira pružiti ekološki održivu i klimatski otpornu platformu za upravljanje šumama kroz inovativne sposobnosti za sprečavanje i borbu protiv nastanka i širenja požara raslinja. Platforma će udovoljiti zahtjevima učinkovitog korištenja resursa i pružiti zaštitu od prijetnji požara raslinja na koje se nailazi globalno. Projekt će uspostaviti sinergiju između zaštite okoliša;  stručnjaka za tehnologiju i društvene znanosti za jačanje sposobnosti regionalnih i nacionalnih vlasti da nadgledaju šumske resurse, procjenjuju biološku raznolikost, generiraju preciznije pokazatelje rizika od požara i promiču sigurnosne propise među građanima kroz kampanje podizanja svijesti.

Više o EU projektu Silvanus možete saznati na poveznici.

Pisane vijesti | EU projekti