DVOC 22. / 23. studeni 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 22./23. studeni 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Istarska županija
Tijekom dana 22. studenoga na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica većih oborina koji su zahvatili područje županije. Ukupno je zabilježeno prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji 25 tehničkih intervencija ispumpavanja vode, uklanjanju stabla-grana na kojima je sudjelovalo 59 vatrogasaca sa 31 vatrogasnih vozila.
 
Primorsko-goranska županija
Tijekom dana 22. studenoga na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica većih oborina koji su zahvatili područje županije. Radi se o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata, uklanjanju stabla/grane. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 20 odrađenih tehničkih intervencija na kojima je sudjelovao ukupno 51 vatrogasac sa 14 vatrogasnih vozila.
 
Splitsko dalmatinska županija
Tijekom dana 22. studenoga na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica olujnog juga i većih oborina koji su zahvatili područje županije. Radi se o ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata, uklanjanju stabla/grane, odroni zemlje. U Omišu se rijeka Cetina izlila na dio grada te je bila zatvorena cesta Omiš-Kučiće. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 16 odrađenih tehničkih intervencija na kojima je sudjelovalo ukupno 45 vatrogasaca sa 20 vatrogasnih vozila.
 
Međimurska županija
Dana 22.studenog u 22:25 sati JVP Čakovec zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Donja Dubrava, 3.travnja br.62. Požarom su bile zahvaćene garaže i radni stroj koji se nalazio unutar objekta a sve u vlasništvu Agromeđimurje-ratarstvo. Požar su ugasili vatrogasci JVP Čakovec, DVD Donja Dubrava i DVD Kotoriba sa ukupno 25 vatrogasca i 7 vatrogasnih vozila. Vatrogasna intervencija je završena 23.studenog u 00:44 sati.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.
 

VOS | VOS