Konferencija za medije s temom „Spremnost sustava za požarnu sezonu 2023.“ - poziv

Slika /slike/press_photo.jpeg

Hrvatska vatrogasna zajednica organizira konferenciju za medije s temom „Spremnost sustava za požarnu sezonu 2023.“, koja će se održati u četvrtak 15. lipnja u 10:00 sati, u prostorijama Državne vatrogasne škole, Ksaverska cesta 107, Zagreb.

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi “Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku” kojim su definirane zajedničke aktivnosti subjekata, a na konferenciji za medije će sudjelovati predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova RH, Hrvatskih šuma i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Konferencija će ujedno biti i najava međuresorne vježbe SIGURNOST 23 koja će se održati 16. lipnja 2023. godine na području Istarske, Karlovačke, Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije. Vježbom će se provjeriti spremnost sustava kod spašavanja u prometu te prilikom gašenja šumskih požara uz korištenje video nadzora. Također će se prikazati postupci kod tehničkih intervencija na vodi i pod vodom prilikom velikih poplava na području Karlovačke županije u okviru projekta STREAM POPLAVA 23. U okviru navedenih vježbi je planirana i provjera sustava veza te komunikacije putem zapovjedno-komunikacijskih vozila kao i prijenos signala u Županijsko vatrogasno zapovjedništvo i vatrogasne operativne centre Istarske, Zagrebačke i Karlovačke županije te u Operativno vatrogasno zapovjedništvo Republike Hrvatske u Divuljama.
 
Molimo predstavnike medija da svoj dolazak najave na e-mail: mediji@hvz.hr, najkasnije do srijede 14. lipnja do 12.00 sati.
Prijava treba sadržavati ime i prezime, naziv medija, status (novinar, fotograf ili snimatelj) te broj mobitela.

Pisane vijesti | Hrvatska vatrogasna zajednica