DVOC 7./ 8. siječnja 2022

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 7./8. siječnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.
 

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 7. siječnja 2022. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 7. siječnja 2022. godine obavljene su 2 vatrogasne intervencije na kojima su angažirana 2 vatrogasca s 2 vozila.

Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Na području Grada Petrinje 2 prijevoza vode.

Osječko-baranjska županija
Dana 07. siječnja  JVP Osijek zaprimila je u 18:20 sati dojavu o požaru stana na adresi Osijek, Drinska 10. Radilo se o zagorjeloj hrani na štednjaku, prilikom čega je jedna osoba zbrinuta od strane HMP zbog udisanja dima. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Osijek.
Intervencija vatrogasaca završila je u 18:45 sati
 

VOS