DVOC 6. / 7. siječnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 6./7. siječnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.
 

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 6. siječnja 2022. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 6. siječnja 2022. godine obavljena je 1 vatrogasna intervencija na kojoj su angažirana 2 vatrogasca s 1 vozilom.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Na području Grada Petrinje 1 prijevoz vode.
  
Grad Zagreb

Dana 07. siječnja  u 03:42 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stana u podrumu na adresi Centar, Preradovićeva 33. Radilo se o požaru stola u stanu, a jedna osoba je direktno spašena te je zbrinuta od strane HMP zbog udisanja dima. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.
Intervencija vatrogasaca završila je u 04:51 sati.
 
 Osječko-baranjska županija
 Dana 07. siječnja  u 05:08 sati VOC Osijek zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Sarvaš, Kolodvorska 10. Radilo se o požaru u kuhinji, a jedna je osoba pokušavajući ugasiti požar zadobila opekline te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JPVP Osijek i DVD Sarvaš.
Intervencija vatrogasaca završila je u 06:04 sati.
 
Primorsko-goranska županija
 Dana 06. siječnja  u 17:22 sati VOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru poslovnog prostora na adresi Rijeka, Kružna 8. Radilo se o požaru stana u potkrovlju koji koristi Udruga mladih “Korak ispred“, ukupne površine oko 100 m2. Gorjele su police sa knjigama i uredskom arhivskom građom. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 16 vatrogasaca sa pet  vatrogasnih vozila iz JVP Rijeka.
Intervencija vatrogasaca završila je u 21:32 sati.

VOS