DVOC 9. / 10. siječnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 9./10. siječnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 9. siječnja 2022. nisu angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – bez angažiranja domicilnih snaga.
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 9. siječnja 2022. godine nije bilo vatrogasnih intervencija.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Nije bilo vatrogasnih aktivnosti.
 
Grad Zagreb
Dana 09. siječnja u 07:21 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru dvorišnog objekta stambene zgrade na adresi Maksimir, Maksimirska cesta 68. Radilo se o požaru skladišnog prostora stolarske radionice. Požarom je bilo zahvaćeno 60m² dvorišnog objekta, 100m² krovišta pokrivenog salonit pločama te ostali drveni materijali i alati. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 23 vatrogasca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb te 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Šestine.
Intervencija vatrogasaca završila je u 13:19 sati.
 
Dana 09. siječnja  u 14:46 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru stana na adresi Trnje, Plitvička 9. Požarom je bila zahvaćena kuhinja i međukatna konstrukcija. Osobu koja je pokušala ugasiti požar vatrogasci su evakuirali kroz prozor te su istoj pružili pomoć zbog udisanja dima. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.
Intervencija vatrogasaca završila je u 16:12 sati.

VOS