DVOC 22. / 23. kolovoza 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 22. / 23. kolovoza 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Istarska županija
Dana 22. kolovoza u 10:54 sati ŽVOC Pula zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Zarnjana – Drenje (Santa Marina). Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 60 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 35 vatrogasaca sa 20 vatrogasnih vozila iz JVP Pula i JVP Labin te DVD-a: Kršan, Pićan, Labin-Rabac i Sveta Nedelja. Pored zemaljskih snaga požar su gasila četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.
Požar je lokaliziran u 17:25 sati, a tijekom noći organizirano je dežurstvo na požarištu.

Zadarska županija
Dana 22. kolovoza u 15:26 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Miranja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na za sada ne procijenjenoj površini. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Benkovac i DVD Polača. U gašenju požara sudjelovala su i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL 415 koja su djelovala sa povratka iz Istarske županije- gašenja požara na području Zarnjana te jedan protupožarni zrakoplov AT 802 koji je djelovao sa zadaće izviđanja.
Požar je ugašen u 17:30 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom dana 22. kolovoza 2022. određeno je pet vatrogasnih intervencija. Na području Grada Petrinje pet prijevoza vode. Na intervenciji je bilo angažirano pet vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS