DVOC 20. / 21. lipnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 20. / 21. lipnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Splitsko-dalmatinska županija
Tijekom 20. lipnja vatrogasci JVP-a Split radili su na daljnjoj sanaciji požarišta na području Žrnovnice (Privor), te nema više izdimljavanja. ŽVOC Split zaprimio je dojavu o ovom požaru 16. lipnja u 21:13 sati. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje, makija i borova šuma na trenutno procijenjenoj površini od 8 ha. 

Požar na otvorenom prostoru na području Pučišća na otoku Braču, koji je zaprimljen  18. lipnja u 11:03 sati u ŽVOC Split, ugašen je 20. lipnja u 20:56 sati. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje i borova šuma na procijenjenoj površini od 20 ha.

Požar na otvorenom prostoru na području Pitve na otoku Hvaru, koji je zaprimljen  18. lipnja u 11:44 sati u ŽVOC Split, ugašen je 20. lipnja u 19:00 sati. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje, makija, maslinici i borova šuma na procijenjenoj površini od 20 ha. 

Dana 20. lipnja u 12:38 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Split, Brnik (u blizini trgovačkog centra City Center One). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 23 vatrogasaca sa devet vatrogasnih vozila iz JVP Split, DVD-a Split, Žrnovnica i Vranjic.
Požar je lokaliziran u 15:30 sati, a ugašen u 22:10 sati.

Primorsko-goranska županija
Dana 20. lipnja u 16:50 sati ŽVOC Rijeka zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Rijeka, Drenova (Lubanjski uspon). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 12,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 25 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Rijeka, DVD-a Drenova i Sušak.
Požar je ugašen u 06:22 sati. 

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 20. lipnja 2022. odrađena je jedna vatrogasna intervencija prijevoza vode na području Općine Lekenik gdje su angažirana dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Sisak.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS